Logo SUM

14 listopada br. w ramach programu Stowarzyszenia IFMSA-Poland Oddział Śląsk „Zdrowie pod Kontrolą” odbyła się akcja krwiodawstwa. Studenci i Pracownicy Uniwersytetu mogli oddawać krew w ambulansie stojącym na parkingu przy budynku Dziekanatu Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach w godzinach od 8:00 do 15:00. O godzinie 15:30 w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej w Katowicach, w auli 113, odbył się wykład przygotowany przez pracowników Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach na temat oddawania krwi i szpiku.

Do oddania krwi zostało zakwalifikowanych 36 osób spośród 66, które tego dnia wyraziły taka chęć. W sumie zebrano 16,2 l krwi, co stanowi bardzo dobry wynik.


[Przesłano przez: Bożena Langner]