Dyplom

Prof. dr hab. n. med. Michał Tendera z Kliniki Kardiologii i Chorób Strukturalnych Serca Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach już po raz kolejny znalazł się w gronie najczęściej cytowanych naukowców świata.

Profesor Michał Tendera jest jednym z trzech najczęściej cytowanych polskich naukowców w dziedzinie medycyny klinicznej, których nazwiska znalazły się na liście najnowszego rankingu Clarivate Analytics 2019 (dawniej Thomson Reuters). Oprócz Profesora Michała Tendery są: prof. dr hab. n. med. Adam Torbicki z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie oraz prof. dr hab. n. med. Piotr Ponikowski z Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (obydwaj są kardiologami). Prócz medycyny klinicznej, lista obejmuje także 20 innych dyscyplin. W dziedzinie chemii jest na niej wymieniona czwarta osoba z Polski - prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, zmarły w kwietniu br., Rektor Politechniki Gdańskiej. Łącznie w rankingu znalazły się nazwiska około 6 tys. naukowców z blisko 60 krajów.

- Jest mi bardzo miło, że ponownie znalazłem swoje nazwisko na tej prestiżowej liście. Jeszcze bardziej ucieszę się, widząc na niej znacznie większą liczbę nazwisk osób reprezentujących polską naukę. Obserwując rozwój naukowy swoich młodszych kolegów jestem pewien, że wkrótce się na niej pojawią – mówi Profesor Michał Tendera.

Zainteresowania naukowe Profesora Michała Tendery dotyczą przede wszystkim choroby wieńcowej, niewydolności serca, wykorzystania komórek macierzystych w kardiologii, prewencji i terapii miażdżycy.

Profesor Tendera jest związany z wieloma polskimi i zagranicznymi towarzystwami naukowymi. Pełnił funkcję Prezydenta Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (2004-2006) i Prezesa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (1995-1998). Jest członkiem PAN, PAU i Akademii Europejskiej.

Prof. Tendera jest członkiem honorowym narodowych towarzystw kardiologicznych Polski, Grecji, Rumunii, Czech, Chorwacji, Słowenii i Węgier, a także członkiem zagranicznym Francuskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Otrzymał m.in. Zloty Medal Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Złoty Medal im. Chazowa Rosyjskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Złoty Medal im. Libensky’ego Czeskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski i Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Uhonorowany Nagrodą Zaufania „Złoty Otis 2019”.

Dorobek naukowy Profesora Tendery to prawie 500 publikacji w czasopismach naukowych, m.in.: New England Journal of Medicine, The Lancet, European Heart Journal, Journal of the American College of Cardiology i Circulation. Jego prace były cytowane ponad 38 tys. razy (wg Web of Science), przy indeksie Hirscha 64.

 

Serdecznie gratulujemy!


[Przesłano przez: Bożena Langner]