W dniu 24 października 2019 r., w Auli Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu przy ulicy Jedności 8, odbyła się uroczysta Promocja Doktorska i Habilitacyjna.

Promocję habilitacyjną otrzymało 17 osób, z kolei promocję doktorską 35. Siedem osób uzyskało wyróżnienia za rozprawy doktorskie. Ich autorom wręczono listy gratulacyjne. Odebrali je:
• Dominik Bieg - za rozprawę doktorską: „Rola modulacji ekspresji galektyny-3 przez mimetyk cząsteczki miR-424-3p oraz morynę w indukowanej przez cisplatynę apoptozie komórek raka jajnika” (promotor: dr hab. n. med. Ilona Bednarek),
• Beniamin Grabarek - za rozprawę doktorską: „Epigenetyczne mechanizmy regulacji ekspresji genów ścieżek sygnałowych IL-12 i IL-23” (promotor: prof. dr hab. n. med. Andrzej Plewka),
• Justyna Jakubas-Zawalska - za rozprawę doktorską: „Badania nad antygenami roztoczy i owadów magazynowanych na terenie województwa śląskiego ” (promotor: prof. dr hab. n. biol. Krzysztof Solarz),
• Aleksandra Kozar-Konieczny - za rozprawę doktorską: „Przesłanki do terapii antynikotynowej podczas uzależnienia od alkoholu” (promotor: prof. dr hab. n. med. Andrzej Sobczak),
• Kamila Orlewska - za rozprawę doktorską: „Wpływ wybranych antybiotyków i antybiotykoopornych szczepów bakterii na strukturę zespołów mikroorganizmów glebowych ” (promotor: dr hab. n. biol. Mariusz Cycoń),
• Michalina Respondek - za rozprawę doktorską: „Ocena wpływu BH3 mimetyku MIM1 na proces apoptozy w komórkach glejaka wielopostaciowego i czerniaka złośliwego” (promotor: dr hab. n. farm. Dorota Wrześniok),
• Weronika Wojnar - za rozprawę doktorską: „Wpływ wybranych flawonoidów na parametry stresu oksydacyjnego w soczewkach szczurów z cukrzycą typu 1” (promotor: dr hab. n. farm. Ilona Kaczmarczyk-Sedlak prof. nadzw. SUM),

W uroczystości uczestniczyli: Prorektor ds. Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego Pan prof. dr hab. n. farm. Stanisław Boryczka, Dziekan Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk, Prodziekani: dr hab. n. med. Katarzyna Komosińska-Vassev, dr hab. n. farm. Ewa Chodurek, dr hab. n. med. Robert Wojtyczka, Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej dr n. farm. Piotr Brukiewicz, emerytowani Profesorowie, Pracownicy Wydziału, Najbliżsi i Przyjaciele Promowanych.

Serdecznie gratulujemy!


[Przesłano przez: Justyna Skolik]