W dniu 17 października 2019 r. w Auli A3 im. Prof. Zahorskiego Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach oraz w Auli A3 Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu przy ul. Jedności 8 odbyła się czwarta edycja konferencji Studenckiego Towarzystwa Naukowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach pod nazwą „Dołącz do STN”.

Konferencja ta co roku skierowana jest do studentów wszystkich kierunków studiów, którzy są zainteresowani rozpoczęciem pracy naukowej w jednym ze 174 działających w Uczelni Studenckich Kół Naukowych. Podczas spotkania studenci dowiadują się o zasadach dołączania do SKN, możliwościach płynących z prowadzenia badań w Kołach Naukowych i działalności STN SUM.

W Konferencji wzięli udział doświadczeni naukowcy i dydaktycy reprezentujący Opiekunów Studenckich Kół Naukowych. Po otwarciu Konferencji przez przedstawicieli Zarządu STN, kilka słów do zebranych uczestników skierowała Pani Kurator STN SUM, Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec. Pani Profesor zachęciła studentów do wczesnego rozpoczynania działalności w SKN i kontynuowania kariery naukowej po ukończeniu studiów. Dr n. med. Szymon Skoczyński, Opiekun SKN przy Katedrze Pneumonologii Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach, wygłosił wykład pt. "Od STN do przyszłej pracy zawodowej. Planowanie kariery medycznej na przykładzie działalności koła przy Katedrze i Klinice Pneumonologii SUM." Następnie dr hab. n. o zdrowiu Anna Brzęk, Kierownik Zakładu Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach, wygłosiła wykład pt. „Mikronaukowiec w wielkich badaniach... - student STN - brzmi dumnie". Trzecim zaproszonym gościem był dr n. med. Piotr Surmiak, Opiekun SKN przy Katedrze Neonatologii Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach, który wygłosił wykład pt. "Doświadczenia zdobyte w Kole Naukowym jako warsztat pracy przyszłego naukowca".

Zaproszeni prelegenci podzielili się z uczestnikami wspomnieniami z początków swojej działalności naukowej, udzielili rad i wskazówek dotyczących wyboru Koła Naukowego oraz dobrego merytorycznego i metodologicznego przygotowania do pracy naukowej. Opowiadali również o swoich doświadczeniach z pracy w charakterze Opiekunów SKN i wyzwaniach płynących z pełnionej funkcji.

Wystąpili również Przewodniczący Studenckich Kół Naukowych opowiadając o pracy w poszczególnych Kołach. Prezentowały się: SKN przy I Katedrze Kardiologii WNMK, SKN przy Katedrze Histologii WNMK, SKN przy Katedrze Anestezjologii WNMK, SKN przy Katedrze Chirurgii Dziecięcej i Urologii WNMK, SKN przy Katedrze Pediatrii WNMZ, SKN przy Katedrze Ortopedii WNMZ i SKN przy Katedrze Kardiochirurgii Dziecięcej WNMZ. Konferencja zakończyła się konkursem z nagrodami z wiedzy o STN SUM.

O godz. 18.00 rozpoczęła się druga część Konferencji, która miała miejsce w Wydziale Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu. Po otwarciu Konferencji przez Członka Zarządu STN, uczestników przywitał Prodziekan Wydziału, dr hab. n. med. Robert Wojtyczka. Wykład honorowy wygłosiła dr hab. n. farm. Małgorzata Maciążek – Jurczyk, Kierownik Katedry i Zakładu Farmacji Fizycznej WNF SUM.

Następnie swoje naukowe dokonania oraz plany na przyszłość przedstawili Przewodniczący Kół Naukowych działających w Wydziale: SKN przy Katedrze i Zakładzie Biofarmacji, SKN przy Katedrze i Zakładzie Farmacji Fizycznej, SKN przy Katedrze i Zakładzie Biochemii, SKN przy Katedrze i Zakładzie Podstawowych Nauk Biomedycznych, SKN przy Katedrze i Zakładzie Toksykologii i Bioanalizy, SKN przy Katedrze i Zakładzie Chemii i Analizy Leków i SKN przy Katedrze i Zakładzie Chemii Organicznej.

Tegoroczna edycja Konferencji po raz kolejny cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Uczestniczyło w niej prawie 200 studentów.


[Przesłano przez: Bożena Langner/Agnieszka Wiórek]