CSM - sala

Podczas XXIX edycji konkursu „Budowa Roku 2019”, organizowanego przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa przy współudziale Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, doceniono inwestycję SUM w Zabrzu.

Nagrodę II stopnia w kategorii obiekty przebudowane i rewitalizowane zajęła przebudowa i remont budynku wraz z zagospodarowaniem terenu inwestycji „Budowa Centrum Symulacji Medycznej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym (aktualnie Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu) Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach” zlokalizowanego w Zabrzu.

W katalogu Konkursu czytamy, że: „Budynek składa się z części frontowej mającej 6 kondygnacji nadziemnych oraz kondygnację podziemną, a także budynku oficyny o 3 kondygnacjach nadziemnych. Fundamenty i ściany budynku są murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Stropy w części zachodniej (od sąsiadującego budynku) są ceramiczne i żelbetowe. Strop betonowy na dźwigarach stalowych zastosowano w części wschodniej, a w oficynie – stropy Kleina. Schody wewnętrzne są żelbetowe płytowe. Obiekt został poddany generalnemu remontowi oraz termomodernizacji mającej na celu przystosowanie do pełnienia funkcji Centrum Symulacji Medycznej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym (aktualnie Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu) Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Sale symulacyjne zostały wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt badawczy”.

Ostatecznie w Centrum Symulacji Medycznej w Zabrzu powstały:

1) Sale Symulacji Wysokiej Wierności:
- 1 blok operacyjny
- 2 sale intensywnej terapii
- 1 sala szpitalnego oddziału ratunkowego
- 1 symulator karetki
- 1 sala porodowa
- 6 pomieszczeń kontrolnych służących do obserwowania zajęć symulacyjnych w czasie rzeczywistym oraz ich omawiania.

2) Sale Symulacji Niskiej Wierności:
- 2 sale symulacji z zakresu zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u dorosłych
- 1 sala symulacji z zakresu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych - BLS
- 1 pracownia nauki umiejętności technicznych.

3) Sale Nauki Umiejętności Stomatologicznych:
- 2 pracownie interdyscyplinarne (stomatologia).

 
[Przesłano przez: Bożena Langner]