W ostatnim dniu roku akademickiego 2018/2019 na terenie kampusu akademickiego w Zabrzu Rokitnicy odbyła się uroczysta Promocja Doktorska i Habilitacyjna Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu (do dnia 30 września 2019 r. funkcjonującego pod nazwą Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu).

W uroczystości uczestniczyli: Prorektor ds. Rozwoju i Promocji Uczelni - prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta, Władze Wydziału: Dziekan Pani dr hab. n. farm. Elżbieta Grochowska-Niedworok, Prodziekani – Panowie: dr hab. n. o zdrowiu Piotr Romaniuk oraz dr hab. n. med. Sebastian Grosicki, Promotorzy, Pracownicy Wydziału, Rodzina i Przyjaciele Promowanych.

Promocję habilitacyjną otrzymały 2 osoby, doktorską 45 osób. Cztery rozprawy doktorskie zostały wyróżnione, a ich autorzy otrzymali listy gratulacyjne. Wręczono je:

  • Patrycji Kłósek za rozprawę „Efektywność procesu redukcji masy ciała z wykorzystaniem technik motywacyjnych” (promotor: dr hab. n. med. Sebastian Grosicki),
  • Kamili Mazgaj-Krzak za rozprawę „Wiedza i stosowanie zasad profilaktyki chorób przewlekłych przez pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej” (promotor: prof. dr hab.n. med. Jadwiga Jośko-Ochojska),
  • Justynie Nowak za rozprawę „Zależności pomiędzy wybranymi parametrami antropometrycznymi a stężeniem 25(OH)D3 u osób po 60 roku życia” (promotor: prof. dr hab. n. med. Barbara Zubelewicz-Szkodzińska),
  • Katarzynie Wilemskiej – Kucharzewskiej za rozprawę: „Wpływ opatrunku z miodu manuka na proces gojenia przewlekłych owrzodzeń żylnych podudzi” (promotor: dr hab. n. med. Teresa Kokot).

Prorektor ds. Rozwoju i Promocji Uczelni, skierowała do Promowanych słowa gratulacji, jak również podkreśliła, że wsparcie rodziny, najbliższych ma ogromne znaczenie w osiąganiu sukcesu zawodowego. Pani Profesor Violetta Skrzypulec-Plinta życzyła Promowanym powodzenia na dalszej drodze ich kariery.

Na zakończenie, Pani Dziekan raz jeszcze pogratulowała Promowanym osiągniętego sukcesu zawodowego i uroczyście zakończyła wydarzenie.


[Przesłano przez: Justyna Skolik]