Logo BIP Logo projekt�w EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Doktoraty / Habilitacje

Kandydat / Admission

Biznes

Kontakt

En

Ustawa 2.0

Szukaj

 
 

4 października 2019 r. odbyła się inauguracja roku akademickiego 2019/2010 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Uroczystość rozpoczął prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki JM Rektor SUM w Katowicach, który w imieniu Senatu SUM i swoim własnym powitał przybyłych gości.

 W inauguracji wzięli udział:

 • śląscy parlamentarzyści: Pan profesor Marian Zembala – Poseł na Sejm i Dyrektor Naczelny Śląskiego Centrum Chorób Serca; Pani Beata Małecka-Libera a także Senator RP Pan Krystian Probierz;
 • Władze marszałkowskie i Przedstawiciele Miast: Wicemarszałek Województwa Śląskiego, Pan Dariusz Starzycki; Wiceprezydent Miasta Katowice – Pan Waldemar Bojarun; Miasta Zabrze – Pan Krzysztof Lewandowski, Miasta Bytom Pan Michał Bieda oraz Pełnomocnik Prezydenta Miasta Sosnowiec ds. Funduszy Zewnętrznych i Polityki Społecznej - Pani Anna Jedynak,
 • przedstawiciele instytucji środowiska szkolnictwa wyższego i nauki: Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego - prof. Zbigniew Marciniak oraz prof. Andrzej Więcek;
 • reprezentanci samorządów: Anna Janik Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych; Andrzej Bednarz - Wiceprezes Śląskiej Izby Aptekarskiej oraz prof. Jarosław Markowski - Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach,
 • przedstawiciele otoczenia gospodarczego: Tomasz Zjawiony - Prezes oraz Tadeusz Donocik - Prezes Honorowy Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach; Wiktor Pawlik Prezes Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach, Andrzej Żylak Konsul Honorowy Republiki Chorwacji i Prezes Zarządu Izby Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego; Krzysztof Groyecki Wiceprezes Zarządu Asseco Poland; Zygmunt Kamiński Prezes Zarządu KAMSOFT S.A.; Iwona Gajdzik-Szot oraz Mariusz Soczyński, Członkowie Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej Koks S.A;
 • Piotr Nowak - Dyrektor i Ewa Kabza - Zastępca Dyrektora ŚOW NFZ Narodowego Funduszu Zdrowia, Prezes ACSiMS oraz Dyrektorzy i Wicedyrektorzy Szpitali Klinicznych i szpitali w których posadowione są jednostki Uczelni.

W Auli A-3 im. prof. dr hab. dr h.c. Witolda Zahorskiego zasiedli także Biskup pomocniczy i Wikariusz generalny archidiecezji katowickiej – Jego ekscelencja Grzegorz Olszowski; Rektorzy, Prorektorzy oraz Kanclerze Uczelni śląskich; Urszula Bauer - Śląski Kurator Oświaty; major Mariusz Maury – Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień; inspektor Piotr Sobiecha z Zakładu Służby kryminalnej Szkoły Policji w Katowicach; Pani Jolanta Towarek – Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego Służby Państwowej Straży Pożarnej; Pani Jolanta Czarniecka-Siwecka - Prezes Zarządu Fundacji Iskierka; duszpasterz akademicki ksiądz Krzysztof Nowrot, a także dyrektorzy innych instytucji z którymi Uczelnia współpracuje; dyrektorzy Liceów Ogólnokształcących, reprezentanci Stowarzyszenia Absolwentów naszej Uczelni oraz studenci i pracownicy SUM.

W trakcie uroczystości Inauguracji JM Rektor przywitał Radę Uczelni: Przewodniczącego – Pana Stanisława Dyląga, Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach oraz Pana Janusza Szulika, Prezesa Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń INTER Polska S.A. oraz Towarzystwa Ubezpieczeń INTER-ŻYCIE Polska S.A.; Pana Janusza Olszowskiego, Prezesa Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej w Katowicach oraz Pana Profesora Zenona Czubę, Profesora Zbigniewa Gąsiora, Profesora Bogusława Okopienia oraz Przewodniczącą Samorządu Studenckiego, Panią Andżelinę Ngo. JM Rektor podkreślił, że liczy na merytoryczną współpracę na rzecz Uczelni, wierząc, że wiedza i doświadczenie Rady pozwolą na dalszy efektywny rozwój.

W wystąpieniu JM Rektor nakreślił zmiany, jakie w działalności Uniwersytetu wprowadza Ustawa 2.0, a co za tym idzie wyzwania, które czekają SUM. Jednym z nich jest kształcenie doktorantów w Szkole Doktorskiej, która będzie aktywizować rozwój przyszłych kadr w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinach: nauk medycznych, nauk farmaceutycznych oraz nauk o zdrowiu. Funkcję Dyrektora Szkoły Doktorskiej pełnić będzie Pani prof. Katarzyna Mizia-Stec.

W związku z zakończeniem działalności Rad Wydziałów i zmianie roli Dziekanów JM Rektor złożył dotychczasowym Dziekanom oraz Członkom Rad podziękowania za dotychczasowe zaangażowanie w kształtowaniu całej Uczelni, zarówno w charakterze akademickim jak i administracyjnym. Zwracając się do ww. Gremium JM Rektor podkreślił, cyt.: „Autonomia wydziałów to był przywilej, ale i nie mniejszy obowiązek i wielka odpowiedzialność za kształtowanie zarówno medycznych elit dnia dzisiejszego, jak i przyszłości. Misja, z której wywiązywaliście się Państwo niezwykle starannie, za co dziękuję w imieniu całej społeczności akademickiej”.

Nie mogło zabraknąć także części wystąpienia skierowanego do studentów.
To kolejna generacja maturzystów, która wkroczyła w progi Uczelni. Pokolenie bardzo wymagające, które nie niemal nie pamięta czasów sprzed ery Internetu, czy wejścia Polski do Unii Europejskiej. Rektor zapewnił, że Uczelnia kształcąc w zawodach medycznych wykorzystuje postęp techniczny i innowacje cyt.:

„Tak szpitale kliniczne, jak i nasz Uniwersytet sprostają Waszym oczekiwaniom opartym na cyfrowym świecie. Wyposażyliśmy pracownie komputerowe w Centrach Symulacji Medycznej w niezbędny sprzęt i oprogramowanie, umożliwiając prowadzenie zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem wirtualnej oraz rozszerzonej rzeczywistości (...). W tym roku akademickim uruchomiliśmy autorskie oprogramowanie odwzorowujące w wirtualnej rzeczywistości salę symulacyjną intensywnej terapii oraz gabinet stomatologiczny. Student mając do dyspozycji pełne, wiernie odwzorowane wyposażenie, może przejść szereg zaprojektowanych ścieżek scenariuszowych takich jak: badanie pacjenta, podłączenie niezbędnej aparatury, czy monitorowanie czynności życiowych”.

Stresująca część edukacji, jaką jest zdawanie egzaminów, także już przeszło gruntowną transformację. Uczelnia wprowadziła elektroniczny system egzaminacyjny z zastosowaniem tabletów. Jako pierwsza w Polsce zrezygnowała z przeprowadzenia egzaminacyjnych testów z anatomii przy pomocy długopisu i kartki papieru, wdrażając nowatorską aplikację e-szpilki. W minionym roku akademickim w egzaminach z użyciem rozwiązań elektronicznych wzięło udział blisko 4000 studentów. Wyniki sprawdzają nie egzaminatorzy, ale dedykowane do tego oprogramowanie. O powodzeniu egzaminu, student dowiaduje się teraz błyskawicznie.

Rektor zapewnił Studentów, że Uczelnia podejmuje liczne działania w celu stworzenia optymalnych warunków kształcenia, tak w samej Uczelni jak i w szpitalach klinicznych, gdzie ma miejsce znaczna część zajęć dydaktycznych. W planach jest utworzenie Innowacyjnego Centrum Badawczo-Leczniczego Medycyny Nuklearnej przy Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im. prof. Kornela Gibińskiego cyt.: „W ramach Centrum planowany jest zakup cyklotronu, wyposażenie w najnowocześniejsze aparaty diagnostyczne z zakresu medycyny nuklearnej oraz produkcja radiofarmaceutyków. Stworzy to nowe możliwości diagnostyki chorób: onkologicznych, ośrodkowego układu nerwowego, czy układu dokrewnego. Ośrodek pozwalający na kształcenie studentów kierunku lekarskiego, farmacji, biotechnologii, czy też kierunków technicznych. Centrum będzie stanowiło doskonałą bazę do realizacji zajęć praktycznych w zakresie diagnostyki i terapii izotopowej. Oczywiście w nie mniejszym zakresie umożliwi kształcenie wyspecjalizowanej kadry medycznej i technicznej już dziś zatrudnionej w systemie ochrony zdrowia”.

Kolejnym ważnym punktem Uroczystości był moment immatrykulacji dokonanej przez Dziekanów pięciu Wydziałów. Uroczyste ślubowanie w imieniu wszystkich nowo przyjętych studentów złożyli ich przedstawiciele z poszczególnych Wydziałów.

W trakcie uroczystości JM Rektor wręczył dyplomy dyrektorom liceów ogólnokształcących województwa śląskiego, które mogą pochwalić się najwyższą liczbą absolwentów przyjętych na studia SUM w 2018 r. W rankingu uhonorowano następujące szkoły:

 • 1 miejsce - III Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Katowicach,
 • 2 miejsce - II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach,
 • 3 miejsce - IV Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie,
  oraz w następującej kolejności:
 • IX Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Częstochowie,
 • I Liceum Ogólnokształcące im. J. Smolenia w Bytomiu,
 • I Liceum Ogólnokształcące im. L. Kruczkowskiego w Tychach,
 • IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Staszica w Sosnowcu,
 • II Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Tarnowskich Górach,
 • I Licem Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Żywcu,
 • II Liceum Ogólnokształcące im. W. Wróblewskiego w Gliwicach.

Jak co roku odbyło się także pożegnanie pracowników, którzy w roku akademickim 2018/2019 uzyskali uprawnienia emerytalne. W ich imieniu wystąpiła prof. Urszula Godula-Stuglik.

Wystąpienie JM Rektor zakończył cytatem Herberta G. Wells’a „W przeszłość przenoszą nas wspomnienia, a w przyszłość – marzenia”. To zdanie zachęca do zadumy nad tym co było, ale i co jeszcze przed nami. Niech to będzie dla nas Wszystkich pięknym przesłaniem na kolejne lata.

Uroczystość zakończył wykład inauguracyjny „Mitologia grecka a przewlekła niewydolność nerek" , który wygłosił prof. dr hab. n .med. Andrzej Więcek.

Do Uczelni wpłynęło wiele listów gratulacyjnych skierowanych do członków społeczności Uczelni, z życzeniami pomyślności i sukcesów w nowym Roku Akademickim 2019/2020.
Zachęcamy do obejrzenia relacji z uroczystości dostępnej pod linkiem https://www.youtube.com/watch?v=zshI6JImieM&feature=youtu.be


[Przesłano przez: Justyna Skolik]

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia medyczna. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

Polityka prywatności dla stron internetowych SUM

Deklaracja dostępności

SUM © 2016-2022

 

 

 

logo sum

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.