30 września odbyło się ostatnie posiedzenie Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, w którym uczestniczyli JM Rektor prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki oraz prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański, Prorektor ds. Nauki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Podobnie jak na wcześniejszych posiedzeniach Rad Wydziałów, JM Rektor poinformował zebranych o zmianach, które wchodzą w życie w SUM w związku z Ustawą 2.0. Następnie prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański przedstawił zasadnicze uregulowania wprowadzone w SUM dotyczące funkcjonowania Szkoły Doktorskiej.

Władze Wydziału podziękowały JM Rektorowi prof. dr. hab. n. med. Przemysłowi Jałowieckiemu oraz Prorektorowi ds. Nauki prof. dr. hab. n. med. Tomaszowi Szczepańskiemu za dotychczasowe działania na rzecz Wydziału i Uczelni.

Dziekan Wydziału prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk przypomniała o Europejskich Dniach Dziedzictwa, które odbyły się we wrześniu br., a w których po raz pierwszy uczestniczyło Muzeum Medycyny i Farmacji w Sosnowcu. Za zaangażowanie i pomoc w organizacji tego przedsięwzięcia, a także czynny udział JM Rektor wręczył podziękowania. Odebrali je:

Prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk
Dr hab. n. farm. Ewa Chodurek
Dr hab. n. farm. Paweł Olczyk
Dr hab. n. med. Beata Sarecka-Hujar
Dr hab. n. farm. Jacek Drobnik
Dr n. med. Emilian Kocot
Dr n. med. Marcin Leśniewski
Dr n. med. Wanda Suchecka
Dr n. farm. Aneta Ostróżka-Cieślik
Dr n. farm. Anna Banyś
Dr n. farm. Katarzyna Kowalik
Mgr Małgorzata Stępień
Mgr Agnieszka Kwiatkowska-Boryś
Mgr Olgierd Batoryna
Mgr Karolina Bochenek
Mgr Anna Wilczak
Mgr Ewa Szczedzina
Mgr Justyna Skolik
Mgr Dorota Turska-Czyż

JM Rektor prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki podziękował Władzom i Radzie Wydziału za pracę i wkład w rozwój Uniwersytetu. Dotychczasowa Dziekan prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk i Prodziekani: dr hab. n. farm. Ewa Chodurek, dr hab. n. med. Katarzyna Komosińska-Vassev, dr hab. n. med. Robert Wojtyczka od 1 października będą kontynuowali swoje funkcje.

Serdecznie gratulujemy!


[Przesłano przez: Bożena Langner]