W dniu 23 września w Wydziale Nauk o Zdrowiu w Katowicach, 26 września w Wydziale Lekarskim z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, a 27 września w Wydziale Zdrowia Publicznego w Bytomiu odbyły się ostatnie posiedzenia Rad Wydziałów.

Uczestniczył w nich prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki JM Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, który zaprezentował informacje na temat zmian, które wchodzą w życie w SUM w związku z Ustawą 2.0. Z kolei prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański, Prorektor ds. Nauki, w krótkiej prezentacji przedstawił zasadnicze uregulowania wprowadzone w SUM dotyczące funkcjonowania Szkoły Doktorskiej. Pisaliśmy o tym tutaj: http://sum.edu.pl/uczelnia/wiadomosci-z-zycia-uczelni/10513-ostatnie-posiedzenie-rady-wydzialu-lekarskiego-w-katowicach.

JM Rektor SUM, w imieniu społeczności akademickiej, podziękował Władzom oraz Radom Wydziałów za dotychczasową pracę i wkład w rozwój Uczelni.

Od 1 października 2019 r. funkcję Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach nadal będzie pełnił prof. dr hab. n. med. Jan Duława, a Prodziekanami w dalszym ciągu zostają dr hab. n. med. Grażyna Markiewicz-Łoskot, prof. dr hab. n. med. Agnieszka Drosdzol-Cop oraz dr hab. n. med. Jacek Durmała.

Podczas posiedzenia Rady Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu powołanie na funkcję Dziekana przyjęła dotychczasowa Prodziekan dr hab. n. med. Alicja Grzanka, Prodziekanów – dr hab. n. med. Joanna Żywiec z Kliniki Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii oraz dr hab. n. med. Małgorzata Skucha-Nowak z Zakładu Propedeutyki Stomatologii.

Zgodnie z powołaniami wręczonymi przez JM Rektora w dniu 27 września podczas posiedzenia Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu, funkcję Dziekana od 1 października 2019 r. będzie kontynuowała dr hab. n. farm Elżbieta Grochowska-Niedworok, funkcję Prodziekana dr hab. n. o zdrowiu Piotr Romaniuk. Jak wskazał JM Rektor podczas spotkania -zgodnie z nowymi przepisami Dziekan Wydziału może wystąpić do Rektora o powołanie kolejnego Prodziekana. 30 września br. do Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach taki też wniosek wpłynął i JM Rektor wydał zgodę na powołanie na Prodziekana Wydziału od 1 października 2019 r. dra hab. n. med. Sebastiana Grosickiego.

Serdecznie gratulujemy!

 

 


[Przesłano przez: Bożena Langner]