W Imielinie, w ramach promocji studiów podyplomowych Enologia, prowadzonych przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach we współpracy z Winnicą Patria, odbyło się „Spotkanie w Winnicy”.

Przybyłych przywitał gospodarz Jacek Penczek oraz prof. dr hab. n. farm. Stanisław Boryczka, Prorektor ds. Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego SUM. Goście zwiedzili Winnicę, o której opowiedział jej właściciel. Z kolei lek. Jacek Zimoch, doktorant SUM, podczas wykładu przedstawił prozdrowotne właściwości wina.

O czynnikach wpływających na prozdrowotne właściwości wina, ale nie tylko, będą mogli dowiedzieć się słuchacze studiów podyplomowych Enologia. Zdobędą oni wiedzę i umiejętności praktyczne pozwalające na zrozumienie problemów technologii  produkcji wina, klasyfikacji, normowania jakości, oceny mikrobiologicznej, chemicznej, sensorycznej oraz instrumentalnej. Słuchacze zapoznają się również z problemami upraw winorośli, typologią i regionami winiarskimi oraz obowiązującymi regulacjami prawnymi z zakresu enologii i sytemu prawa winiarskiego, a także z różnymi aspektami sommelierstwa. Będą uczestniczyć w zajęciach teoretycznych i praktycznych z uwzględnieniem ćwiczeń laboratoryjnych i wyjazdów terenowych.

Zajęcia będą prowadzili znakomici nauczyciele akademiccy i praktycy z branży winiarskiej, m.in. historię wina będzie wykładał prof. Jan Malicki, Rektor Akademii Wina w Promnicach, o uprawie winorośli będzie mówił prof. Jerzy Lisek z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, o winie i zdrowiu lek. Jacek Zimoch z III Kliniki Kardiologii SUM, podstawy sommelierstwa będzie wykładała Monika Bielka-Vescovi, założycielka Szkoły Sommelierów w Krakowie, a właściciel Winnicy Jacek Penczek opowie o produkcji wina, uprawie winorośli.

Studia podyplomowe na kierunku Enologia będą prowadzone w trybie niestacjonarnym przez dwa semestry. Zainteresowani dokumenty mogą składać w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej przy ul. Jedności 8 w Sosnowcu (nabór otwarty - do wyczerpania limitu miejsc).

Wykaz dokumentów oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.studiapodyplomowe.sum.edu.pl w zakładce Studia Podyplomowe/Wydział Farmaceutyczny z OML w Sosnowcu/Enologia.


[Przesłano przez: Bożena Langner]