14 września odbyły się Europejskie Dni Dziedzictwa, w których po raz pierwszy uczestniczyło Muzeum Medycyny i Farmacji w Sosnowcu. Tego dnia odwiedzający mogli bezpłatnie zwiedzić obiekt, czyli m.in. zrekonstruowaną, powojenną aptekę, salę operacyjną XX wieku, pomieszczenie, po wejściu do którego można było przenieść się w czasy zabiegów operacyjnych rodem z XVIII w. Zainteresowani mogli również zapoznać się z ziołami z ekologicznych upraw we Włoszech, które zostały sprowadzone do Muzeum i dzięki temu powstała jedyna w swoim rodzaju zielarnia.

Dla zwiedzających przygotowano stanowiska do pomiarów: tętna, ciśnienia tętniczego krwi, stężenia glukozy we krwi, stężenia cholesterolu we krwi oraz warsztaty wykonywania czopków w aptece powojennej i wykłady „Medycyna - ciągły postęp, permanentny rozwój, nieustanne wyzwania” oraz „Pasja tworzenia… czyli historia powstania Muzeum Medycyny i Farmacji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach”.

Europejskie Dni Dziedzictwa to wspólna inicjatywa Rady Europy i Unii Europejskiej, mająca na celu promowanie zabytków. W projekcie uczestniczą wszystkie państwa członkowskie Rady Europy, w tym także Polska, która włączyła się do akcji w 1993 roku. Europejskie Dni Dziedzictwa w naszym kraju to przede wszystkim edukacja, wystawy, wycieczki, prelekcje, gry i konkursy przybliżające lokalnym społecznościom historię ich ziem. 


[Przesłano przez: Bożena Langner]