W dniu 6 września br. w Teatrze Nowym w Zabrzu odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów doktora oraz doktora habilitowanego. W trakcie uroczystości wręczono 6 dyplomów doktora habilitowanego i 38 dyplomów doktora, przyznanych Uchwałą Rady Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko - Dentystycznym w Zabrzu w 2018 r.

Uroczystość poprowadził Dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu - prof. dr hab. n med. Maciej Misiołek. Dyplomy doktora habilitowanego wręczał Prorektor ds. Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego - prof. dr hab. n. farm. Stanisław Boryczka. Dyplomy doktora zostały wręczane przez promotorów i Prodziekanów Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko- Dentystycznym w Zabrzu – Panią dr hab. n. med. Alicję Grzankę oraz Pana prof. dr hab. n. med. Jacek Kasperski. Dodatkowo Dziekan Wydziału wręczył doktorantom 12 listów gratulacyjnych za wyróżnienie rozprawy doktorskiej.

W imieniu habilitantów głos zabrał dr hab. n. med. Przemysław Trzeciak.
W imieniu doktorów głos zabrała dr n. med. Natalia Pasierb.

W uroczystości udział wzięli: Prorektor ds. Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego prof. dr hab. n. farm. Stanisław Boryczka, Dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu - prof. dr hab. n med. Maciej Misiołek i Prodziekani Wydziału, Zastępca Prezydenta Miasta Zabrze – Pan Krzysztof Lewandowski, Naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Zabrze – Pani Czesława Winecka, oraz Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej - prof. dr hab. n. med. Jarosław Markowski, promotorzy, członkowie rodzin oraz bliscy nowo mianowanych doktorów habilitowanych i doktorów.

Gratulujemy!


[Przesłano przez: Justyna Skolik]