W piątek 2 sierpnia Premier Mateusz Morawiecki i Minister cyfryzacji Marek Zagórski odwiedzili Centrum Symulacji Medycznej w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, w którym kształcą się studenci kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego oraz ratownictwa medycznego. Gości przywitali Prorektor ds. Klinicznych dr hab. n. med. Damian Czyżewski oraz zastępca kierownika CSM w Zabrzu Kamil Barglik, który następnie zaprezentował sale Centrum.

W Centrum Symulacji Medycznej w Zabrzu znajdują się Sale Symulacji Wysokiej Wierności (1 blok operacyjny, 2 sale intensywnej terapii, 1 sala szpitalnego oddziału ratunkowego, 1 symulator karetki, 1 sala porodowa, 6 pomieszczeń kontrolnych służących do obserwowania zajęć symulacyjnych w czasie rzeczywistym oraz ich omawiania), Sale Symulacji Niskiej Wierności (2 sale symulacji z zakresu zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u dorosłych, 1 sala symulacji z zakresu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych – BLS, 1 pracownia nauki umiejętności technicznych), Sale Nauki Umiejętności Stomatologicznych - 2 pracownie interdyscyplinarne (stomatologia).

Centrum Symulacji Medycznej w Zabrzu znajduje się na Mapie Inwestycji, która została zaprezentowana podczas briefingu prasowego. W czasie spotkania z dziennikarzami Premier Morawiecki podkreślił, że lekarze, studenci medycyny uważają symulację medyczną za najnowocześniejszy sposób kształcenia. I rzeczywiście, symulacja medyczna w CSM w Zabrzu to nie tylko symulatory, ale też coraz bardziej zaawansowane oprogramowanie komputerowe. Dzięki umowie partnerskiej z Asseco Poland SA, SUM jako pierwsza uczelnia w Polsce, uruchomił w CSM pracownię do nauki kompleksowej obsługi informatycznego systemu szpitalnego. Umożliwia to studentom zdobywanie niezbędnych umiejętności z zakresu obsługi narzędzi informatycznych, z jakimi przyjdzie im zetknąć się w szpitalach lub przychodniach. Co więcej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, wyposażając Centrum w odpowiedni sprzęt i oprogramowanie, umożliwił prowadzenie zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem wirtualnej oraz rozszerzonej rzeczywistości.

Koszt budowy i wyposażenia Centrum to 35.275.814,00 zł. Część prac budowlano–instalacyjnych oraz zakup wyposażenia na łączną kwotę 16.921.282,00 zł pokryły środki Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”, prace projektowe, przygotowawcze oraz część prac budowlano–instalacyjnych oraz zakup części wyposażenia na łączną kwotę 6.121.050,00 zł sfinansowane zostały ze środków własnych SUM. Ponadtoxx, Uczelnia pozyskała również dodatkowe środki finansowe z następujących źródeł (10.727.490,00 zł - dotacja Ministerstwa Zdrowia, 1.005.992,00 zł – dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
500.000,00 zł – dotacja Urzędu Miasta Zabrze).


[Przesłano przez: Bożena Langner]