Kondolencje

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 26 lipca 2019 r. zmarł

prof. dr hab. n. med. Waldemar Janiec
Profesor Honorowy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

emerytowany Kierownik Katedry i Zakładu Farmakologii
Wydziału Farmaceutycznego,
Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego w latach 1972-1980,
Prorektor ds. Rozwoju Uczelni w latach 1982-1989,
Członek Senatu, Senackiej Komisji ds. Aparatury, Senackiej Komisji Statutowej, Senackiej Komisji ds. Nauki, Senackiej Komisji ds. Rozwoju Akademii, Członek Kolegium Elektorów ŚAM

Członek wielu towarzystw naukowych, polskich i zagranicznych, m. in.: Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego, Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego, Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii, International Bone and Mineral Society, Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Komisji Farmakopei Polskiej, Komitetu Nauk o Leku PAN, Komisji Leków, Przewodniczący Komisji Rejestracji Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej

Uhonorowany m. in.: Krzyżami Oficerskim i Kawalerskim OOP, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Orderem Honorowym „Laur 50-lecia ŚAM”, Laureat Nagrody Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej za działalność w Komisji Leków

Żegnamy szlachetnego i prawego Człowieka, szanowanego i cenionego przez współpracowników i młodzież nauczyciela akademickiego.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie Zmarłego składają:

Rektor, Senat i Społeczność Akademicka
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione w sobotę 03 sierpnia 2019 r. o godz. 11:00 w Kościele pw. Przemienienia Pańskiego przy ul. Sokolskiej 12 w Katowicach, po czym odbędzie się ceremonia pogrzebowa na Cmentarzu w Katowicach przy ul. Francuskiej 26.

 
[Przesłano przez: Ewelina Mazur]