Rzeźby źródło: UM w Zabrzu.

Profesor Zbigniew Kalarus, kierownik Katedry Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, jest jednym z tegorocznych laureatów wyróżnień im. św. Kamila.

Przypomnijmy, że św. Kamil, opiekun chorych, szpitali i personelu medycznego, jest również od 1996 r. oficjalnie patronem Zabrza. Stąd też decyzja, aby wręczać nagrody jego imienia osobom i instytucjom, które zasłuży się właśnie w niesieniu pomocy, a zarazem pracują na rzecz miasta i są zaangażowane w działalność na rzecz jego mieszkańców.
Jak czytamy na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zabrzu – „Prof. Zbigniew Kalarus to znakomity kardiolog. W latach 2013–2015 był prezesem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Od wielu lat wspiera akcje prozdrowotne organizowane przez Fundację Śląskiego Centrum Chorób Serca i udziela konsultacji kardiologicznych ich uczestnikom. Poza godzinami pracy konsultuje również mieszkańców Zabrza. Zawsze chętny do udzielania pomocy jest otwarty na podejmowane w mieście inicjatywy”.
Serdecznie gratulujemy!


[Przesłano przez: Bożena Langner]

[Zdjęcie: UM w Zabrzu]