Logo SUM

Podczas tegorocznej rekrutacji o przyjęcie na kierunek lekarski ubiegało się - mimo dużej konkurencji uczelni medycznych, w tym niepublicznych - więcej kandydatów aniżeli rok temu. Liczba ta wzrosła o ponad 80 osób. Na rok akademicki 2018/2019 aplikowało 4 943 kandydatów, na rok 2019/2020 - 5 026 osób.

Dobrą wiadomością dla kandydatów jest, że SUM przyjmie więcej osób. Limit ten w porównaniu do ubiegłego roku wzrósł do 690 miejsc i nadal pozostaje najwyższy w kraju. Dla przykładu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi może przyjąć 670 osób (w tym 150 miejsc jest finansowanych przez MON), Warszawski Uniwersytet Medyczny - 550, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu - 340, Gdański Uniwersytet Medyczny - 316, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu - 266, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie - 250, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie - 240.

Podczas tegorocznej rekrutacji na kierunku lekarskim SUM przypada 7,28 osoby na jedno miejsce. Dla przykładu, gdyby wziąć pod uwagę limit innych uczelni, okazałoby się, że przypadałoby ich więcej, np. przy limicie 240 – 20,94.

Zgodnie z projektem Rozporządzenia Ministra Zdrowia, limit miejsc na kierunku lekarsko-dentystycznym SUM również jest najwyższy w kraju – wynosi 125 miejsc (Uniwersytet Medyczny w Łodzi – 120; Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie – 100; Uniwersytet Medyczny w Lublinie – 80; Uniwersytet Medyczny w Białymstoku – 75; Warszawski Uniwersytet Medyczny – 72, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie - 60). Aplikacje złożyło 1780 kandydatów, co oznacza, że na jedno miejsce przypada 14,24 osoby.


[Przesłano przez: Bożena Langner]