cookies and milk

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach otrzymał nominację powołującą do realizacji Trzeciego Programu Zdrowia Unii Europejskiej na lata 2014-2020 w zakresie wdrażaniaw kraju najlepszych praktyk prozdrowotnych państw członkowskich UE, które zostały wybrane przez Agencję Wykonawczą Komisji Europejskiej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności (CHAFEA). SUM jest jedynym realizatorem tego procesu w Polsce. Tym samym doceniono odpowiedni dorobek naukowy Uczelni, doświadczenie w realizacji podobnych projektów, w obszarze wskazanym w Programie.

Wdrażane będą najlepsze rozwiązania dotyczące żywności i produktów spożywczych – przede wszystkim tych, które zawierają sól, tłuszcze nasycone, cukier. Na tę chwilę trwają ustalenia w zakresie podziału prac i możliwości zaangażowania się nominowanych podmiotów w konkretne działania.

Realizatorami Programu są Dr hab. n. farm. Elżbieta Grochowska-Niedworok, Dziekan Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu oraz Dr n. o zdrowiu Katarzyna Brukało z Zakładu Polityki Zdrowotnej Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu.


[Przesłano przez: Bożena Langner]