27 czerwca 2019 roku Pracownicy i Studenci Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu SUM w Katowicach, w ramach obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą, zorganizowali w siedzibie Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach akcję prozdrowotną. Głównym celem Światowego Dnia Walki z Cukrzycą jest podnoszenie świadomości w społeczeństwie na temat tej choroby, która zagraża coraz większej liczbie osób.

Koordynatorem przedsięwzięcia ze strony Wydziału był Pan dr hab. n. farm. Paweł Olczyk – Kierownik Zakładu Farmacji Aptecznej we współpracy z dr hab. n. med. Aleksandrą Mielczarek-Palacz – Adiunktem habilitowanym Katedry i Zakładu Immunologii i Serologii. Studentami, którzy realizowali warsztaty byli Członkowie Studenckiego Towarzystwa Diagnostów Laboratoryjnych – Panie Anna Sroka, Justyna Kobylarczyk, Joanna Miśkiewicz, Karolina Strzelec, Pan Ernest Jaworski oraz Członkowie Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji – Pani Ilona Masłowska, Panowie Przemysław Karnia oraz Filip Kloc. Studenci omawiali zasady badań laboratoryjnych i wykonywali pomiary ciśnienia tętniczego krwi, dokonywali oznaczeń glikemii czy profilu lipidowego, udzielając dodatkowo informacji dotyczących zachowań prozdrowotnych, w tym profilaktyki cukrzycy, nadwagi i otyłości oraz nadciśnienia tętniczego. Ponadto uświadamiali uczestników warsztatów – w tym także młodzież deklarującą zainteresowanie studiami medycznymi – o następstwach otyłości i cukrzycy, przedstawiając także w obrazie mikroskopowym wybrane preparaty histopatologiczne.

Powyższe przedsięwzięcie zostało zorganizowane w ramach współpracy Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach. W przeprowadzonych badaniach wzięło udział ponad 200 osób, a porady – w przeważającej większości o charakterze praktycznym – udzielane na temat postaw i zachowań prozdrowotnych, stanowiły sposobność do dyskusji i edukacji w zakresie przeciwdziałania postępowi cukrzycy typu 2, uznawanej za niezakaźną epidemię XXI wieku. 


[Przesłano przez: Bożena Langner]