Prorektor ds. Nauki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prof. Tomasz Szczepański i Prezydent Bytomia Mariusz Wołosz podpisali wczoraj porozumienie o współpracy naukowo-badawczej w zakresie zdrowia publicznego. Na mocy porozumienia pracownicy naukowi i studenci Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu SUM oraz urzędnicy będą współpracować w zakresie identyfikacji czynników ryzyka zdrowia oraz zmniejszenia zagrożeń środowiskowych dla poprawy stanu zdrowia bytomian. Miasto uzyska szerokie wsparcie edukacyjne w przygotowaniu dzieci i młodzieży do rozpoznawania zagrożeń i świadomego zarządzania ryzykiem zdrowotnym.

Choroby przewlekłe uwarunkowane środowiskowo stanowią obecnie jeden z istotniejszych problemów zdrowotnych, co stanowi finansowe obciążenie systemów opieki zdrowotnej. Dlatego ważna jest profilaktyka polegająca na wyeliminowaniu lub ograniczeniu czynników ryzyka. Ważną rolę w tych działaniach odgrywa odpowiednio wykształcona kadra specjalistów będąca wsparciem dla samorządów. W tym celu w 2016 r. w Wydziale Zdrowia Publicznego w Bytomiu SUM uruchomiono Zarządzanie Ryzykiem Zdrowotnym - pierwszy i jedyny taki kierunek w Polsce.

Warto zaznaczyć, że w Katedrze Zdrowia Środowiskowego WZP w Bytomiu SUM powstało już kilkanaście prac doktorskich, dotyczących identyfikacji środowiskowych zagrożeń zdrowia w woj. śląskim, w tym w Bytomiu. Teraz władze miasta Bytom postanowiły skorzystać z ogromnej wiedzy pracowników naukowych, do czego dążyła, wraz z Zespołem, zajmująca się tą tematyką od 45 lat dr hab. n. przyr. Ewa Marchwińska-Wyrwał, wieloletni kierownik Katedry. Wiedza pracowników naukowych dotycząca m.in. stanu zdrowia mieszkańców w połączeniu z konkretnymi danymi dotyczącymi środowiskowych czynników ryzyka jest nie do przecenienia.

Efektem współpracy mają być opracowania dotyczące stanu zdrowia bytomian, zarządzania ryzykiem zdrowotnym, zagrożeń środowiskowych w gminie. Miasto Bytom zyska także zaplecze eksperckie niezbędne przy aplikowaniu o środki na innowacyjne rozwiązania.


[Przesłano przez: Bożena Langner]