Dyplom

Prof. Tomasz Szczepański - Prorektor ds. Nauki SUM w Katowicach, kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu SUM, Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej – został powołany do Ministerialnego Zespołu do spraw Narodowej Strategii Onkologicznej.

W maju br. Prezydent RP Andrzej Duda w obecności Ministra zdrowia prof. Łukasza Szumowskiego podpisał ustawę o Narodowej Strategii Onkologicznej, która zakłada przyjęcie strategicznego dokumentu, który ma doprowadzić do zmiany trendów epidemiologicznych w onkologii.

Jak czytamy na stronie Ministerstwa Zdrowia, nowotwory złośliwe są drugą przyczyną zgonów Polaków. W naszym kraju notuje się rocznie ok. 160 tys. zachorowań na nie, z czego 100 tys. pacjentów umiera. Wzrastająca liczba zgonów z powodu nowotworów wynika przede wszystkim ze zbyt późnej wykrywalności. Szacuje się, że w ciągu najbliższych 15-20 lat liczba zachorowań na nowotwory wzrośnie dwukrotnie. I właśnie Narodowa Strategia Onkologiczna ma zmienić te niepokojące trendy. Została zaplanowana jako program wieloletni na lata 2020-2030.

Jej główne cele to:
1. obniżenie zachorowalności na choroby nowotworowe przez edukację zdrowotną, promocję zdrowia i profilaktykę, w tym kształtowanie świadomości prozdrowotnej i propagowanie zdrowego stylu życia;
2. poprawa profilaktyki, wczesnego wykrywania, diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych;
3. rozwój systemu opieki zdrowotnej w onkologii przez koncentrację działań wokół chorego i jego potrzeb z uwzględnieniem poprawy jakości życia chorych i ich rodzin;
4. zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości świadczeń opieki zdrowotnej w onkologii, udzielanych zgodnie z aktualną wiedzą medyczną;
5. opracowanie i wdrożenie zmian organizacyjnych, które zapewnią chorym równy dostęp do koordynowanej i kompleksowej opieki zdrowotnej w onkologii;
6. rozwój działalności szkoleniowej i edukacji oraz kształcenia kadr medycznych w onkologii;
7. rozwój badań naukowych mających na celu poprawę i wzrost efektywności oraz innowacyjności leczenia chorób nowotworowych.

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy powołania do Zespołu!


[Przesłano przez: Bożena Langner]