medal - MZ

Minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski wręczył zasłużonym dla ochrony zdrowia w Polsce odznaki okolicznościowe „Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości” przyznane przez Prezesa Rady Ministrów z okazji setnej rocznicy odrodzenia Państwa Polskiego.

Wśród 17 wyróżnionych, jedyną osobą ze Śląska jest prof. Marian Zembala. Przypomnijmy, że Profesor pełni funkcję kierownika Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, jest Dyrektorem Śląskiego Centrum Chorób Serca, byłym Ministrem Zdrowia, cenionym kardiochirurgiem i transplantologiem. Ma w swoim dorobku ponad 800 prac publikowanych w polskich i zagranicznych wydawnictwach naukowych.
Jak czytamy na stronie Ministerstwa Zdrowia, wyróżnienia przyznano osobom „mającym wpływ na kształtowanie i rozwój suwerenności oraz tożsamości narodowej w różnych dziedzinach, w tym ochronie zdrowia”. Są to pracownicy medyczni, którzy „swoją pracą przyczynili się do rozwoju ochrony zdrowia m.in. poprzez wprowadzanie innowacji w metodach diagnostycznych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych czy usprawnianie metod pracy”.

Serdecznie gratulujemy!


[Przesłano przez: Bożena Langner]

[Zdjęcie: Ministerstwo Zdrowia]