Rada

Uprzejmie informujemy, że odbyły się wybory do Rady Doskonałości Naukowej. 

Rada Doskonałości Naukowej jest organem działającym na rzecz rozwoju kadry naukowej. Do zadań Rady należy między innymi dbałość o najwyższe standardy działalności naukowej, wymagane do uzyskania stopni naukowych i tytułu profesora. Rada zastąpi Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów w zakresie nadzoru nad indywidualnymi postępowaniami awansowymi na stopień doktora i doktora habilitowanego.
W Radzie Doskonałości Naukowej zasiada 141 osób reprezentujących 47 dyscyplin, zgodnych z międzynarodową klasyfikacją OECD. W ramach dyscyplin nauki medyczne, nauki farmaceutyczne oraz nauki o zdrowiu wyłoniono następujących członków:

I. Nauki medyczne:
1) prof. dr hab. n. med. Zbigniew Antoni Gaciong – Warszawski Uniwersytet Medyczny;
2) prof. dr hab. n. med. Mansur Rahnama-Hezavah – Uniwersytet Medyczny w Lublinie;
3) prof. dr hab. n. med. Adam Janusz Dziki – Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

II. Nauki farmaceutyczne:
1) prof. dr hab. n. farm. Wiesław Sawicki – Gdański Uniwersytet Medyczny;
2) prof. dr hab. n. farm. Elżbieta Wiesława Mikiciuk-Olasik – Uniwersytet Medyczny w Łodzi;
3) prof. dr hab. n. farm. Lucjusz Zaprutko – Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

III. Nauki o zdrowiu:
1) prof. dr hab. n. med. Piotr Lass – Gdański Uniwersytet Medyczny;
2) prof. dr hab. n. med. Elżbieta Krajewska-Kułak – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku;
3) prof. dr hab. n. med. Tomasz Brzostek – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

Kandydatom z ramienia Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach: prof. dr hab. n. med. Wojciechowi Wojakowskiemu, dr hab. n. farm. Ewie Oziminie-Kamińskiej oraz dr hab. n. med. Sebastianowi Grosickiemu, prof. nadzw. SUM serdecznie gratulujemy udziału w wyborach i życzymy dalszych sukcesów naukowych oraz organizacyjnych.


[Przesłano przez: Joanna Rozbicka]