Szkoła Doktorska

Szanowni Państwo,
Szanowni Kandydaci do Szkoły Doktorskiej!

Uprzejmie informujemy, iż JM Rektor SUM – Pan prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki Zarządzeniem Nr 107/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. utworzył Szkołę Doktorską Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Szkoła Doktorska SUM będzie kształcić doktorantów w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinach:
1) nauki medyczne,
2) nauki farmaceutyczne,
3) nauki o zdrowiu.

Warunki i tryb rekrutacji do Szkoły Doktorskiej SUM w roku 2019/2020 określa Uchwała Senatu SUM nr 29/2019

Zgodnie z przyjętymi jw. warunkami postępowania rekrutacyjne prowadzą trzy Komisje Rekrutacyjne:
1) Komisja Rekrutacyjna dla dyscypliny nauk medycznych,
2) Komisja Rekrutacyjna dla dyscypliny nauk farmaceutycznych,
3) Komisja Rekrutacyjna dla dyscypliny nauk o zdrowiu.
Zarządzeniem Nr 108/2019 JM Rektor SUM powołał członków ww. Komisji oraz wskazał osoby odpowiedzialne za obsługę administracyjno-techniczną

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej rozpocznie się w dniu 28.06.2019 r.

Kandydatów do Szkoły Doktorskiej prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Szkoły Doktorskiej Uchwalonym przez Senat SUM w dniu 26.06.2019 r. oraz ogłoszeniami poszczególnych Komisji Rekrutacyjnych.

Prosimy o bieżące śledzenie informacji zamieszczanych na stronie Uczelni w zakładce: „Szkoła Doktorska”.


[Przesłano przez: Klaudia Libront]