STRATEGIA ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH NA LATA 2022-2028

Uchwałą Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Nr 74/2021 Uchwala
Strategię Śląskiego Uniwersytetu Medycznego na lata 2022-2028
w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

Katowice, listopad 2021

 

Śląski Uniwersytet Medyczny jako jedna z najstarszych uczelni w regionie, powołana do życia w 1948 roku, za swoją misję przyjmuje nowoczesne kształcenie studentów w zawodach medycznych, łącząc je z wychowaniem w duchu poszanowania wolności nauki, humanizmu i etyki, dla ogólnonarodowego dobra i pożytku.

Śląski Uniwersytet Medyczny aktywnie uczestniczy w rozwoju nauki poprzez opracowywanie i upowszechnianie nowoczesnych technologii diagnostycznych i terapeutycznych, promowanie innowacyjnych rozwiązań w medycynie, a także tworzy przyjazne pacjentom warunki ochrony zdrowia.

pdf-icon


STRATEGIA ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH NA LATA 2008-2020

Opracowana na podstawie propozycji zespołów powołanych przez Dziekanów
w celu przygotowania Strategii
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Katowice, grudzień 2007

 

Śląski Uniwersytet Medyczny jako jedna z najstarszych uczelni w regionie, powołana do życia w 1948 roku, za swoją misję przyjmuje nowoczesne kształcenie studentów w zawodach medycznych, łącząc je z wychowaniem w duchu poszanowania wolności nauki, humanizmu i etyki, dla ogólnonarodowego dobra i pożytku.

Śląski Uniwersytet Medyczny aktywnie uczestniczy w rozwoju nauki poprzez opracowywanie i upowszechnianie nowoczesnych technologii diagnostycznych i terapeutycznych, promowanie innowacyjnych rozwiązań w medycynie, a także tworzy przyjazne pacjentom warunki ochrony zdrowia.

pdf-icon


OPRACOWANIE NA LATA 2015–2021

Dokument przygotowany przez Zespół ds. Opracowania Projektu Zmian do Strategii Rozwoju Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, powołany na mocy zarządzenia nr 71/2013 z dn. 11.06.2013 r., wydanego przez JM Rektora prof. dr. hab. n. med. Przemysława Jałowieckiego,  po zmianach z Uchwały Senatu 76/2017

pdf-iconPo zmianach z Uchwały Senatu 124/2017

pdf-icon