Regulamin Organizacyjny SUM

 

Zarządzenie Nr 179/2021 z dnia 03.11.2021 r r.

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

 

Zarządzenie Nr 97/2021 z dnia 21.06.2021 r r.

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Regulamin Organizacyjny - tekst jednolity z dnia 22.03.2021 r.

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3 - schemat

Załącznik Nr 4 - symbole

Regulamin Pracy

Zarządzenie nr 144/2021

Regulaminu Premiowania pracowników SUM niebędących nauczycielami akademickimi

Regulamin Wynagradzania 

Regulaminy Pracy Komisji Senackich SUM

Regulamin Pracy Senackiej Komisji ds. Nauki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Regulamin Pracy Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Regulamin Pracy Senackiej Komisji ds. Rozwoju Uniwersytetu i Kadry Uczelni Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Regulamin Pracy Senackiej Komisji ds. Bazy Klinicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Regulamin Pracy Senackiej Komisji ds. Studiów, Studentów oraz Programów i Jakości Kształcenia Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 

Nagrody i odznaczenia

Regulamin przyznawania nagród Rektora dla nauczycieli akademickich
Regulamin przyznawania odznaczeń i medali SUM
Wzory odznaczeń

 

Herb, pieczęć, sztandar i znak graficzny

Ustanowienia herbu, pieczęci , znaku graficznego oraz sztandaru Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz zasad ich używania Uchwała 47/2016
Regulamin używania herbu, sztandaru i znaku graficznego SUM  Uchwała 41/2007

 

Studia

Regulamin Studiów - obowiązujący od 1 października 2022 r.
Regulamin Studiów - obowiązujący od 1 października 2019 r.
Regulamin Studiów - obowiązujący od 1 października 2017 r.
Regulamin Studiów - obowiązujący od 1 października 2016 r.
Regulamin Studiów - obowiązujący od 1 października 2015 r.
Regulamin Studiów - obowiązujący od 1 października 2014 r.
Regulamin Studiów - obowiązujący od 1 października 2013 r.

Regulamin Studiów - obowiązujący od 1 października 2012 r.
Regulamin Studiów - obowiązujący od 1 października 2011 r.
Regulamin Studiów - obowiązujący od 1 października 2010 r.

Regulamin Studiów Doktoranckich w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach (obowiązujący od 01.10.2019 r.)
Uchwała Rady Samorządu Doktorantów
Regulamin Studiów Doktoranckich w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach (obowiązujący od 01.10.2018 r.)

Uchwała Rady Samorządu Doktorantów

Regulamin Studiów Doktoranckich w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach (obowiązujący od 01.10.2017 r.)

Uchwała Rady Samorządu Doktorantów

Regulamin Studiów Doktoranckich

Regulaminu Studiów Podyplomowych

Regulamin Samorządu

Zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne na studiach prowadzonych w języku polskim w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach
Zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne na studiach prowadzonych w języku angielskim w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach

Regulamin antyplagiatowy 

Biblioteka

Regulamin Biblioteki
Regulamin Korzystania z Sieci SUM

 

Świadczenia socjalne

Zarządzenie nr 54/2021

Zmiany:

Zarządzenie 39/2020 – Aneks Nr 19 do „Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach”

Zarządzenie 51/2019 – Aneks Nr 18 do „Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach”

Zarządzenie 45/2018 - Aneks Nr 17 do „Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach”
Zarządzenie 29/2017 - Aneks Nr 16 do „Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach”
Zarządzenie 138/2016 - Aneks Nr 15 do „Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach” 
Zarządzenie 46/2016 - Aneks Nr 14 do „Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach” 

Zarządzenie 120/2015 - w sprawie: wprowadzenia tekstu jednolitego „Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach”

Aneks nr 13 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Aneks nr 12 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Aneks nr 11 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Aneks nr 9 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Aneks nr 8 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 

Pozostałe

Zasady Etyczne i Organizacyjne Badań Naukowych

Kodeks Etyki Pracowników

Regulamin organizacji i przeprowadzania imprez na terenie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach