Uchwałą nr 88/2020 z dnia 21.10.2020 r. oraz Uchwałą nr 12/2021 z dnia 24.02.2021 r. Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach powołano na kadencję 01.01.2021 r. do 31.12.2024 r.
Radę Uczelni w składzie:

- Przewodniczący Rady – prof. dr hab. inż. Marek Gzik, Kierownik Katedry Biomechatroniki Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej

prof. dr hab. inż. Marek Gzik

- Jolanta Czernicka-Siwecka, Prezes Zarządu Fundacji ISKIERKA,

Jolanta Czernicka-Siwecka

- Janusz Szulik, Prezes Zarządu TU INTER Polska S.A., TU INTER-ŻYCIE Polska S.A.

Janusz Szulik

- prof. dr hab. n.med. Zenon Czuba, Kierownik Katedry i Zakładu Mikrobiologii i Immunologii Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu SUM w Katowicach,

prof. dr hab. n.med. Zenon Czuba

- prof. dr hab. n. med. Bogusław Okopień, Kierownik Katedry Farmakologii-Kliniki Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej Wydziału Nauk Medycznych SUM w Katowicach,

prof. dr hab. n. med. Bogusław Okopień

– prof. dr hab.n.med. Jan Duława, Kierownik Katedry Chorób Wewnętrznych

prof. dr hab.n.med. Jan Duława

 

W skład Rady Uczelni wchodzi Przewodniczący Samorządu Studenckiego Pan Wojciech Madejczyk (student kierunku elektroradiologii, Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach)

[Przesłano przez: Patrycja Matusińska]