Logo BIP Logo projektw EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Kandydat

Biznes

Kontakt

En / Ru

Ustawa 2.0

Szukaj

Informacja dotycząca danych osobowych. Informuję, że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 1. Administratorem Danych Osobowych, jest Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  - ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice, tel. 32 208 3600, NIP: 634-000-53-01, REGON: 000289035;
 2. Aktualne dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych dostępne są pod numerem tel. 32 208 3600 lub na stronie internetowej sum.edu.pl oraz iod.sum.edu.pl;
 3. Dane osobowe przetwarza się w celu  rozpatrzenia aplikacji kandydata na wolne stanowisko pracy w procesie rekrutacji  na podstawie art. 221 Kodeksu pracy,
 4. Odbiorcami danych osobowych są merytorycznie odpowiedzialni pracownicy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach posiadający upoważnienie do przetwarzania danych osobowych oraz organy publiczne, które zwrócą się z prawnie uzasadnionym wnioskiem o udostepnienie danych osobowych.
 5. Przekazanie danych osobowych przez SUM do Państwa trzeciego zostanie Pani/Pan poprzedzone wnioskiem o wyrażenie zgody we wnioskowanym zakresie.
 6. Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższym niż jest to niezbędne w procesie rekrutacji;
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych;
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego;
 10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, warunkiem niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi rozpatrzenie aplikacji kandydata na wolne stanowisko pracy;
 11. W przypadku przetwarzania podanych danych osobowych nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

W przypadku niedostatecznego zrozumienia znaczenia ww. treści możliwe jest uzyskanie informacji poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, którego dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej http://iod.sum.edu.pl oraz pod numerem tel. 32 208 3600.Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach ogłasza konkurs na 2 stanowiska asystenta badawczo-dydaktycznego w pełnym wymiarze czasu pracy w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Katedry Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej i Chirurgii Stomatologicznej Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu 


[Przesłano przez: Grażyna Waler]

Konkurs

Ogłoszenia o konkursach dla nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk Medycznych w Katowicach

Kat i Kl Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej- asystent badawczo-dydaktyczny
Kat i Kl. Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej - asystent dydaktyczny
Kat i Kl. Chirurgii Ogólnej, Naczyń, Angiologii i Flebologii- asystent badawczo-dydaktyczny
Kat i Zakł. Medycyny Ratunkowej - asystent dydaktyczny
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii-asystent badawczo-dydaktyczny
Klinika Diabetologii Dziecięcej Katedry Pediatrii-asystent badawczo-dydaktyczny
Klinika Psychiatrii i Psychot. Kat. Psych. i Psych. - asystent dydaktyczny
Oddz.Kl.Psych. i Psych. Wieku Rozwoj. Kat. Psych. i Psych. - asystent dydaktyczny
Zakł. Kardiologii Inwazyjnej i Elektrokardiologii III Kat. Kardiologii- asystent badawczo-dydaktyczny
Zakł. Kardiologii Inwazyjnej i Elektrokardiologii III Kat. Kardiologii- drugie stanowisko asystent badawczo-dydaktyczny
Zakład Genetyki Klinicznej Katedry Biologii Molekularnej i Genetyki- asystent badawczo-dydaktyczny


[Przesłano przez: Ewa Wola]

Konkursy WNMK

 

Ogłoszenia o konkursach dla nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk Medycznych w Zabrzu

Oddział Kliniczny Wrodzonych Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej - adiunkt b-d
Katedra i Oddział Kliniczny Otorynolaryngologii i Onkologii Laryn - 2x asystent b-d
Katedra i Klinika Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka - asystent b-d 
Zakład Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją Katedry Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją - asystent dydaktyczny x 2
Zakład Materiałoznawstwa Stomatologicznego Katedry Protetyki i Materiałoznawstwa Stomatologicznego - asystent dydaktyczny


[Przesłano przez: Katarzyna Mika,Grażyna Waler]

Konkursy WNMZ

Ogłoszenia o konkursach dla nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk Farmaceutycznych

Zakład Farmacji Aptecznej-dwa stanowiska asystenta bad.-dyd.
Katedra i Zakład Farmacji Fizycznej-dwa stanowiska asystenta bad.-dyd.


[Przesłano przez: Magdalena Sołtys]

Konkursy WNF

Ogłoszenia o konkursach dla nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Katowicach

 

Klinika Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych - asystent badawczo-dydaktyczny
Zakład Medycyny Fizykalnej - asystent dydaktyczny
Zakład Pedagogiki - asystent dydaktyczny
Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego i psychiatrycznego - asystent dydaktyczny
Zakład Promocji Zdrowia i Pielęgniarstwa  Środ. - asystent dydaktyczny
Zakład Psychologii - asystent badawczo-dydaktyczny


[Przesłano przez: Magdalena Sołtys]

Konkursy WNoZK

 

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY

 

 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach poszukuje kandydata na stanowisko:

- Kierownik Zespołu Domów Studenckich w Zabrzu

Miejsce wykonywania pracy:

- 41-800 Zabrze, ul. M. Curie -Skłodowskiej 42-44

- 41-808 Zabrze, ul. Jordana 19

Rodzaj umowy:

- umowa o pracę na okres próbny a następnie na czas określony

Wymiar czasu pracy:

- pełny wymiar czasu pracy

Opis stanowiska pracy :

- nadzór merytoryczny nad wykonywaniem zadań i obowiązków powierzonych podległym pracownikom,

- regularny przegląd obiektów w zakresie przestrzegania przepisów BHP, ppoż. i sanitarnych, potrzeb remontowych i awarii itp.,

- dbanie o powierzone mienie,

- współpracy z jednostkami organizacyjnymi SUM

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe

Wymagania pożądane:

• znajomość języka angielskiego,

• bardzo dobra organizacja pracy,

• sumienność i dokładność,

• inicjatywa w działaniu,

• umiejętność pracy pod presją czasu,

• wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty:

- CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych*

- Oświadczenie RODO – kandydat (w załączeniu)

 

* Oferty wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy składać do Działu ds. Pracowniczych i Socjalnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 10 stycznia 2020 r.

 

[Przesłano przez: Sylwia Rajczakowska]

Oferta 42

 

 

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY

 

 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach poszukuje kandydata na stanowisko:

- młodszy bibliotekarz

Miejsce wykonywania pracy:

- Biblioteka Główna w Katowicach

- 40-006 Katowice, ul. Warszawska14

Rodzaj umowy:

- umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa

Wymiar czasu pracy:

- pełny wymiar czasu pracy

Opis stanowiska pracy :

- rejestracja dorobku naukowego pracowników w uczelnianej bazie bibliograficznej

- wykonanie cytowań dla pracowników naukowych Uczelni

- dokonywanie analiz punktacji dorobku naukowego pracowników Uczelni

- przygotowywanie materiałów instruktażowych dla użytkowników Biblioteki

- prowadzenie działalności edukacyjno – informacyjnej

- uczestnictwo w organizowaniu wydarzeń kulturalnych przygotowywanych przez Bibliotekę (m.in. Noc Muzeów, Noc Bibliotek).

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe bibliotekarskie lub inne wyższe odpowiadające profilowi Biblioteki SUM,

- biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych,

- swobodne korzystanie z Internetu i umiejętność wykorzystania go w pracy,

- znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym w związku
z obsługą baz zagranicznych.

Wymagania pożądane:

- wiedza z zakresu pracy w bibliotece,

- znajomość przepisów katalogowania,

- umiejętność pracy zespołowej oraz samodzielnej organizacji pracy, w tym sprawnej
i szybkiej realizacji powierzonych zadań,

- wysoka motywacja do samokształcenia,

- umiejętność radzenia sobie z presją czasu i stresem,

- dodatkowy atut stanowi udokumentowany staż pracy w bibliotece naukowej.

Wymagane dokumenty:

- CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych*

- Oświadczenie RODO – kandydat (w załączeniu)

* Oferty wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy składać do Działu ds. Pracowniczych i Socjalnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 13 grudnia 2019 r.

 

[Przesłano przez: Beata Wiktorowicz]

Oferta 41

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY

Nazwa jednostki: Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Nazwa stanowiska: stanowisko typu post doc (1 etat)
Wymagania:
- stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk chemicznych lub fizycznych (uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie). Do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego i urlopu wychowawczego udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy albo pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji i leczenia- wysoka ocena pracy doktorskiej
- doświadczenie w pracy eksperymentalnej w laboratorium badawczym
- dorobek naukowy udokumentowany publikacjami
- bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie
- umiejętność pisania i redagowania tekstów naukowych
- sumienność, dokładność, bardzo dobra organizacja pracy
- komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, silna motywacja, kreatywność
- znajomość szerokopasmowej spektroskopii dielektrycznej (pomiary wysokociśnieniowe), a także konfokalnej mikroskopii ramanowskiej
- doświadczenie w prowadzeniu i interpretacji badań spektroskopowych FT-IR, FT-Ramana, jak również obliczeń opartych na teorii funkcjonałów gęstości (DFT) będzie dodatkowym atutem.

Grupa dr hab. Ewy Oziminy-Kamińskiej w ramach realizacji projektu SONATA BIS będzie zajmować się badaniem dynamiki molekularnej oraz kinetyki przejść fazowych w układach złożonych z substancji aktywnej (z II lub IV klasy BCS) i sacharydu modyfikowanego w różnych warunkach temperatury i ciśnienia, jak również określeniem wpływu matrycy cukrowej na kinetykę różnego typu izomeryzacji APIs (tautomeryzacji, przemian cis-trans, czy też enancjomeryzacji) oraz populację izomerów w danych warunkach termodynamicznych.
Do zadań osoby zatrudnionej na stanowisku typu post doc należało będzie przede wszystkim prowadzenie wysokociśnieniowych pomiarów dielektrycznych na mieszaninach binarnych API-sacharyd modyfikowany, a także badań z wykorzystaniem innych metod spektroskopowych. Będzie on również zobowiązany do przygotowywania na podstawie wyników przeprowadzonych badań raportów cząstkowych oraz publikacji naukowych.

Typ konkursu NCN: SONATA BIS – NZ
Termin składania ofert: 15.12.2019 r., 23:59
Forma składania ofert: pocztą/pocztą elektroniczną


[Przesłano przez: Beata Wiktorowicz]

Oferta 40
Oświadczenie RODO

 

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach poszukuje kandydata na stanowisko:
- starszy technik
Miejsce wykonywania pracy: 
- Zakład Farmacji Aptecznej Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
41-205 Sosnowiec, ul. Kasztanowa 3
Rodzaj umowy: 
- umowa o pracę na okres próbny, a następnie na czas określony 
Wymiar czasu pracy: 
- pełny etat
Opis stanowiska pracy :
- obsługa administracyjna sekretariatu Zakładu, tj. prowadzenie dokumentacji, korespondencji, archiwizowanie dokumentów, sporządzanie zapotrzebowań na sprzęt, odczynniki, materiały biurowe,
- przygotowanie sal ćwiczeniowych i pomieszczeń dydaktycznych na potrzeby realizacji zajęć dla studentów,
- pomoc w przygotowaniu materiałów do ćwiczeń i testów zaliczeniowych dla studentów, sporządzanie kserokopii materiałów dydaktycznych, sporządzanie i archiwizacja kart studentów,


[Przesłano przez: Beata Wiktorowicz]

Oferta 39

 

Miejsce pracy:

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Dział Karier Studenckich i Promocji Uczelni
40-055 Katowice ul. Poniatowskiego

 

Rodzaj umowy: umowa na czas określony.

Wymiar czasu pracy: pełny etat,

Stanowisko: specjalista ( doradca zawodowy)

Wymagania kwalifikacyjne:

 • wykształcenie wyższe - zarządzanie, prawo, psychologia, doradztwo zawodowe;
 • minimum roczne doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa zawodowego w ostatnich 5 latach; poświadczone odpowiednimi dokumentami;
 • aktualna wiedza z zakresu przepisów prawa normujących prowadzenie działalności gospodarczej oraz podstaw ochrony własności intelektualnej;

Zakres obowiązków:

 • badanie kompetencji zawodowych studentów;
 • udzielanie indywidualnych porad w zakresie doradztwa zawodowego;
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej procesu doradczego dla studentów;
 • pomoc studentom w poszukiwaniu pracy, w tym wyszukiwanie ofert pracy, praktyk i staży;
 • monitoring losów absolwentów;
 • wdrożenie działań realizowanych w ramach projektów unijnych, w tym m.in.:
  • dbanie o osiągnięcie wskaźników projektowych oraz odpowiednią promocję realizowanych działań;
  • dbanie o obsługę administracyjną uczestników projektu, rekrutację uczestników i komunikację z podwykonawcami projektu;
  • weryfikowanie poprawności dokumentacji projektowej, dostarczanej przez uczestników według wyznaczonych standardów;
  • logistykę związaną z realizacją poszczególnych wsparć (rezerwacja sal, ustalanie terminów indywidualnych porad, dbanie o oznakowanie unijne itp.).

 

[Przesłano przez: Ewa Drzeżdżoń]

 

Oferty wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ prosimy składać pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 30 listopada 2019 r.

Informuję, że zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. nr 101, poz. 926 wraz z późn. zm.) administratorem danych jest Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach z siedzibą przy ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice.

Cel zbierania danych: rekrutacja pracownika. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Obowiązek podania danych wynika z przepisów prawa pracy, w szczególności z Kodeksu pracy.

 

Miejsce pracy:

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Centrum Dydaktyki

40-055 Katowice ul. Poniatowskiego 15

 

Rodzaj umowy: umowa na okres próbny a następnie określony

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Stanowisko: samodzielny referent

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe magisterskie lub licencjackie;
 • bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office,
 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy, systematyczność, skrupulatność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność podejmowania decyzji oraz radzenia sobie w trudnych, często awaryjnych sytuacjach, dyspozycyjność, odporność na stres.

Informacje dodatkowe:

 • mile widziane doświadczenie w pracy administracyjnej oraz znajomość języka angielskiego.

 

[Przesłano przez: Ewa Drzeżdżoń]

 

Oferty wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, z późn. zm.), należy składać w Dziale ds. Pracowniczych i Socjalnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 40-055 Katowice ul. Poniatowskiego 15, lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 22 listopada 2019 r.

Informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, z późn. zm.)administratorem danych jest Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach z siedzibą przy ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice.

Cel zbierania danych: rekrutacja pracownika. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Obowiązek podania danych wynika z przepisów prawa pracy, w szczególności z Kodeksu pracy.

 

 • 36 Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta (dyd.) w Zakładzie Propedeutyki Stomatologii
 • 37 Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta (dyd.) w Katedrze i Zakładzie Medycyny Rodzinnej
 • 38 Informacja o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta (bad.-dyd.) w Kat. i O. Klin. Kard.Transplant.Chir.Nacz.i End.
 • 39 Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta (dyd.) w Katedrze i Klinice Neurologii
 • 40 Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta (bad.-dyd.) w Klinice Onkologii
 • 41 Informacja o wyniku konkursu na stanowisko asystenta (dyd.) w Zakładzie Protetyki Stomatologii


[Przesłano przez: Katarzyna Mika]

Wyniki

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

Deklaracja dostępności

SUM © 2016-2020

 

 

 

logo sum

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.