Logo BIP Logo projektw EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Kandydat

Biznes

Kontakt

En / Ru

Ustawa 2.0

Szukaj

Informacja dotycząca danych osobowych. Informuję, że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 1. Administratorem Danych Osobowych, jest Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  - ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice, tel. 32 208 3600, NIP: 634-000-53-01, REGON: 000289035;
 2. Aktualne dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych dostępne są pod numerem tel. 32 208 3600 lub na stronie internetowej sum.edu.pl oraz iod.sum.edu.pl;
 3. Dane osobowe przetwarza się w celu  rozpatrzenia aplikacji kandydata na wolne stanowisko pracy w procesie rekrutacji  na podstawie art. 221 Kodeksu pracy,
 4. Odbiorcami danych osobowych są merytorycznie odpowiedzialni pracownicy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach posiadający upoważnienie do przetwarzania danych osobowych oraz organy publiczne, które zwrócą się z prawnie uzasadnionym wnioskiem o udostepnienie danych osobowych.
 5. Przekazanie danych osobowych przez SUM do Państwa trzeciego zostanie Pani/Pan poprzedzone wnioskiem o wyrażenie zgody we wnioskowanym zakresie.
 6. Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższym niż jest to niezbędne w procesie rekrutacji;
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych;
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego;
 10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, warunkiem niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi rozpatrzenie aplikacji kandydata na wolne stanowisko pracy;
 11. W przypadku przetwarzania podanych danych osobowych nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

W przypadku niedostatecznego zrozumienia znaczenia ww. treści możliwe jest uzyskanie informacji poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, którego dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej http://iod.sum.edu.pl oraz pod numerem tel. 32 208 3600. 

OFERTA PRACY Nr 4/2020

Miejsce pracy: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Centrum Transferu Technologii
40-055 Katowice ul. Poniatowskiego 15
Rodzaj umowy: umowa na czas trwania projektu do31.08.2021 r.
Wymiar czasu pracy: pełny etat
Stanowisko: edukator terenowy

Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe magisterskie, licencjackie na Kierunku Zdrowie Publiczne;
• bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office,
• umiejętność samodzielnej organizacji pracy, systematyczność, skrupulatność, kreatywność, umiejętność interpersonalne,

Wymagana wiedza z zakresu następujących obszarów:
• modyfikowalnych czynników ryzyka chorób przewlekłych,
• metody komunikacji w celu prowadzenia edukacji zdrowotnej na szczeblu indywidualnym oraz zbiorowym, technik behawioralnych, prowadzących do zmiany zachowań zdrowotnych, komunikowania ryzyka zdrowotnego oraz zarządzania ryzykiem zdrowotnym,
• rodzajów profilaktyki, opracowania programów zdrowotnych oraz prowadzenia kampanii społecznych w tym zakresie, znajomość zasad ewaluacji programów zdrowotnych,
• znajomość podstawowych technologii informacyjnych i informatycznych stosowanych w ochronie zdrowia,

[Przesłano przez: Ewa Drzeżdżon]

Oferta 4

 

 

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY


Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach poszukuje kandydata na stanowisko:
- młodszy bibliotekarz

Miejsce wykonywania pracy:
- Dział Bibliografii i Dokumentacji Biblioteki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
- 40-006 Katowice, ul. Warszawska14

Rodzaj umowy:
- umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa

Wymiar czasu pracy:
- pełny wymiar czasu pracy

Opis stanowiska pracy :
- rejestracja dorobku naukowego pracowników w uczelnianej bazie bibliograficznej
- wykonanie cytowań dla pracowników naukowych Uczelni
- dokonywanie analiz punktacji dorobku naukowego pracowników Uczelni
- przygotowywanie materiałów instruktażowych dla użytkowników Biblioteki
- prowadzenie działalności edukacyjno – informacyjnej
- uczestnictwo w organizowaniu wydarzeń kulturalnych przygotowywanych przez Bibliotekę (m.in. Noc Muzeów, Noc Bibliotek).


[Przesłano przez: Beata Wiktorowicz]

Oferta 3

 

 

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY


Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach poszukuje kandydata na stanowisko:
- młodszy bibliotekarz / bibliotekarz (kataloger / bibliotekarz systemowy)

Miejsce wykonywania pracy:
- Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów Biblioteki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
- 40-006 Katowice, ul. Warszawska14

Rodzaj umowy:
- umowa o pracę na okres próbny, a następnie na czas określony

Wymiar czasu pracy:
- pełny wymiar czasu pracy


[Przesłano przez: Beata Wiktorowicz]

Oferta 2

 

Miejsce pracy: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Centrum Dydaktyki
40-055 Katowice ul. Poniatowskiego 15
Rodzaj umowy: umowa na okres próbny a następnie określony
Wymiar czasu pracy: pełny etat
Stanowisko: samodzielny referent

Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe magisterskie lub licencjackie;
• bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office,
• umiejętność samodzielnej organizacji pracy, systematyczność, skrupulatność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole,
• umiejętność podejmowania decyzji oraz radzenia sobie w trudnych, często awaryjnych sytuacjach, dyspozycyjność, odporność na stres.


[Przesłano przez: Ewa Drzeżdzon]

Oferta 1

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach ogłasza konkurs na 2 stanowiska asystenta badawczo-dydaktycznego w pełnym wymiarze czasu pracy w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Katedry Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej i Chirurgii Stomatologicznej Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu 


[Przesłano przez: Grażyna Waler]

Konkurs

Ogłoszenia o konkursach dla nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk Medycznych w Katowicach

Kat i Kl Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej- asystent badawczo-dydaktyczny
Kat i Kl. Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej - asystent dydaktyczny
Kat i Kl. Chirurgii Ogólnej, Naczyń, Angiologii i Flebologii- asystent badawczo-dydaktyczny
Kat i Zakł. Medycyny Ratunkowej - asystent dydaktyczny
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii-asystent badawczo-dydaktyczny
Klinika Diabetologii Dziecięcej Katedry Pediatrii-asystent badawczo-dydaktyczny
Klinika Psychiatrii i Psychot. Kat. Psych. i Psych. - asystent dydaktyczny
Oddz.Kl.Psych. i Psych. Wieku Rozwoj. Kat. Psych. i Psych. - asystent dydaktyczny
Zakł. Kardiologii Inwazyjnej i Elektrokardiologii III Kat. Kardiologii- asystent badawczo-dydaktyczny
Zakł. Kardiologii Inwazyjnej i Elektrokardiologii III Kat. Kardiologii- drugie stanowisko asystent badawczo-dydaktyczny
Zakład Genetyki Klinicznej Katedry Biologii Molekularnej i Genetyki- asystent badawczo-dydaktyczny


[Przesłano przez: Ewa Wola]

Konkursy WNMK

 

Ogłoszenia o konkursach dla nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk Medycznych w Zabrzu

Oddział Kliniczny Wrodzonych Wad Serca i Kardiologii Dziecięcej - adiunkt b-d
Katedra i Oddział Kliniczny Otorynolaryngologii i Onkologii Laryn - 2x asystent b-d
Katedra i Klinika Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka - asystent b-d 
Zakład Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją Katedry Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją - asystent dydaktyczny x 2
Zakład Materiałoznawstwa Stomatologicznego Katedry Protetyki i Materiałoznawstwa Stomatologicznego - asystent dydaktyczny


[Przesłano przez: Katarzyna Mika,Grażyna Waler]

Konkursy WNMZ

Ogłoszenia o konkursach dla nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk Farmaceutycznych

Zakład Farmacji Aptecznej-dwa stanowiska asystenta bad.-dyd.
Katedra i Zakład Farmacji Fizycznej-dwa stanowiska asystenta bad.-dyd.


[Przesłano przez: Magdalena Sołtys]

Konkursy WNF

Ogłoszenia o konkursach dla nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Katowicach

 

Klinika Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych - asystent badawczo-dydaktyczny
Zakład Medycyny Fizykalnej - asystent dydaktyczny
Zakład Pedagogiki - asystent dydaktyczny
Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego i psychiatrycznego - asystent dydaktyczny
Zakład Promocji Zdrowia i Pielęgniarstwa  Środ. - asystent dydaktyczny
Zakład Psychologii - asystent badawczo-dydaktyczny


[Przesłano przez: Magdalena Sołtys]

Konkursy WNoZK

 

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY

 

 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach poszukuje kandydata na stanowisko:

- Kierownik Zespołu Domów Studenckich w Zabrzu

Miejsce wykonywania pracy:

- 41-800 Zabrze, ul. M. Curie -Skłodowskiej 42-44

- 41-808 Zabrze, ul. Jordana 19

Rodzaj umowy:

- umowa o pracę na okres próbny a następnie na czas określony

Wymiar czasu pracy:

- pełny wymiar czasu pracy

Opis stanowiska pracy :

- nadzór merytoryczny nad wykonywaniem zadań i obowiązków powierzonych podległym pracownikom,

- regularny przegląd obiektów w zakresie przestrzegania przepisów BHP, ppoż. i sanitarnych, potrzeb remontowych i awarii itp.,

- dbanie o powierzone mienie,

- współpracy z jednostkami organizacyjnymi SUM

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe

Wymagania pożądane:

• znajomość języka angielskiego,

• bardzo dobra organizacja pracy,

• sumienność i dokładność,

• inicjatywa w działaniu,

• umiejętność pracy pod presją czasu,

• wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty:

- CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych*

- Oświadczenie RODO – kandydat (w załączeniu)

 

* Oferty wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy składać do Działu ds. Pracowniczych i Socjalnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 10 stycznia 2020 r.

 

[Przesłano przez: Sylwia Rajczakowska]

Oferta 42

 

 

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY

 

 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach poszukuje kandydata na stanowisko:

- młodszy bibliotekarz

Miejsce wykonywania pracy:

- Biblioteka Główna w Katowicach

- 40-006 Katowice, ul. Warszawska14

Rodzaj umowy:

- umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa

Wymiar czasu pracy:

- pełny wymiar czasu pracy

Opis stanowiska pracy :

- rejestracja dorobku naukowego pracowników w uczelnianej bazie bibliograficznej

- wykonanie cytowań dla pracowników naukowych Uczelni

- dokonywanie analiz punktacji dorobku naukowego pracowników Uczelni

- przygotowywanie materiałów instruktażowych dla użytkowników Biblioteki

- prowadzenie działalności edukacyjno – informacyjnej

- uczestnictwo w organizowaniu wydarzeń kulturalnych przygotowywanych przez Bibliotekę (m.in. Noc Muzeów, Noc Bibliotek).

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe bibliotekarskie lub inne wyższe odpowiadające profilowi Biblioteki SUM,

- biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych,

- swobodne korzystanie z Internetu i umiejętność wykorzystania go w pracy,

- znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym w związku
z obsługą baz zagranicznych.

Wymagania pożądane:

- wiedza z zakresu pracy w bibliotece,

- znajomość przepisów katalogowania,

- umiejętność pracy zespołowej oraz samodzielnej organizacji pracy, w tym sprawnej
i szybkiej realizacji powierzonych zadań,

- wysoka motywacja do samokształcenia,

- umiejętność radzenia sobie z presją czasu i stresem,

- dodatkowy atut stanowi udokumentowany staż pracy w bibliotece naukowej.

Wymagane dokumenty:

- CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych*

- Oświadczenie RODO – kandydat (w załączeniu)

* Oferty wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy składać do Działu ds. Pracowniczych i Socjalnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 13 grudnia 2019 r.

 

[Przesłano przez: Beata Wiktorowicz]

Oferta 41

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY

Nazwa jednostki: Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Nazwa stanowiska: stanowisko typu post doc (1 etat)
Wymagania:
- stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk chemicznych lub fizycznych (uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie). Do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego i urlopu wychowawczego udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy albo pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji i leczenia- wysoka ocena pracy doktorskiej
- doświadczenie w pracy eksperymentalnej w laboratorium badawczym
- dorobek naukowy udokumentowany publikacjami
- bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie
- umiejętność pisania i redagowania tekstów naukowych
- sumienność, dokładność, bardzo dobra organizacja pracy
- komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, silna motywacja, kreatywność
- znajomość szerokopasmowej spektroskopii dielektrycznej (pomiary wysokociśnieniowe), a także konfokalnej mikroskopii ramanowskiej
- doświadczenie w prowadzeniu i interpretacji badań spektroskopowych FT-IR, FT-Ramana, jak również obliczeń opartych na teorii funkcjonałów gęstości (DFT) będzie dodatkowym atutem.

Grupa dr hab. Ewy Oziminy-Kamińskiej w ramach realizacji projektu SONATA BIS będzie zajmować się badaniem dynamiki molekularnej oraz kinetyki przejść fazowych w układach złożonych z substancji aktywnej (z II lub IV klasy BCS) i sacharydu modyfikowanego w różnych warunkach temperatury i ciśnienia, jak również określeniem wpływu matrycy cukrowej na kinetykę różnego typu izomeryzacji APIs (tautomeryzacji, przemian cis-trans, czy też enancjomeryzacji) oraz populację izomerów w danych warunkach termodynamicznych.
Do zadań osoby zatrudnionej na stanowisku typu post doc należało będzie przede wszystkim prowadzenie wysokociśnieniowych pomiarów dielektrycznych na mieszaninach binarnych API-sacharyd modyfikowany, a także badań z wykorzystaniem innych metod spektroskopowych. Będzie on również zobowiązany do przygotowywania na podstawie wyników przeprowadzonych badań raportów cząstkowych oraz publikacji naukowych.

Typ konkursu NCN: SONATA BIS – NZ
Termin składania ofert: 15.12.2019 r., 23:59
Forma składania ofert: pocztą/pocztą elektroniczną


[Przesłano przez: Beata Wiktorowicz]

Oferta 40
Oświadczenie RODO

 

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

Deklaracja dostępności

SUM © 2016-2020

 

 

 

logo sum

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.