image Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Kandydat

Biznes

Kontakt

En / Ru

Szukaj

Informacja dotycząca danych osobowych. Informuję, że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 1. Administratorem Danych Osobowych, jest Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  - ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice, tel. 32 208 3600, NIP: 634-000-53-01, REGON: 000289035;
 2. Aktualne dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych dostępne są pod numerem tel. 32 208 3600 lub na stronie internetowej sum.edu.pl oraz iod.sum.edu.pl;
 3. Dane osobowe przetwarza się w celu  rozpatrzenia aplikacji kandydata na wolne stanowisko pracy w procesie rekrutacji  na podstawie art. 221 Kodeksu pracy,
 4. Odbiorcami danych osobowych są merytorycznie odpowiedzialni pracownicy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach posiadający upoważnienie do przetwarzania danych osobowych oraz organy publiczne, które zwrócą się z prawnie uzasadnionym wnioskiem o udostepnienie danych osobowych.
 5. Przekazanie danych osobowych przez SUM do Państwa trzeciego zostanie Pani/Pan poprzedzone wnioskiem o wyrażenie zgody we wnioskowanym zakresie.
 6. Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższym niż jest to niezbędne w procesie rekrutacji;
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych;
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego;
 10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, warunkiem niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi rozpatrzenie aplikacji kandydata na wolne stanowisko pracy;
 11. W przypadku przetwarzania podanych danych osobowych nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

W przypadku niedostatecznego zrozumienia znaczenia ww. treści możliwe jest uzyskanie informacji poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, którego dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej http://iod.sum.edu.pl oraz pod numerem tel. 32 208 3600.

Kwestionariusz osobowy dla osoby  ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie art 109
Oświadczenie art 118 nepotyzm

Wzór - oświadczenie - art. 118 ustawy PoSW - nepotyzm nienauczyciele

Oświadzczenie - podstawowe miejsce pracy

Wzór RODO —oświadczenie pracownik
Wzór RODO —oświadczenie kandydat — nienauczyciel
Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych- oświadczenie kandydat-postępowanie konkursowe nauczyciel

Miejsce pracy:
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Dział ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej
40-055 Katowice ul. Poniatowskiego 15
Rodzaj umowy:
Umowa na okres próbny a następnie określony
Wymiar czasu pracy:
pełny etat
Stanowisko:
samodzielny referent
Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe magisterskie lub licencjackie;
 • bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office,
 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy, systematyczność, skrupulatność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole,
 • [Przesłano przez: E. Drzeżdżon]

  Oferta 27

  Miejsce pracy:
  Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  Dział  ds. Studiów i Studentów
  40-055 Katowice ul. Poniatowskiego 15
  Rodzaj umowy:
  umowa na okres próbny a następnie określony
  Wymiar czasu pracy:
  pełny etat
  Stanowisko:
  samodzielny referent 

  Oferta 25

  OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY

  Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach poszukuje kandydata na stanowisko:
  - młodszy bibliotekarz  
  Miejsce wykonywania pracy:
  - Oddział Biblioteki Głównej w Katowicach-Ligocie
  Rodzaj umowy:
  - umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa
  Wymiar czasu pracy:
  - pełny wymiar czasu pracy (praca zmianowa)
  Opis stanowiska pracy :

  • udostępnianie materiałów bibliotecznych z wykorzystaniem programu Aleph,
  • udostępnianie stanowisk komputerowych i udzielanie pomocy w korzystaniu z zasobów elektronicznych Biblioteki SUM,
  • porządkowanie zbiorów drukowanych znajdujących się w bibliotece,
  • wykonywanie skanów i kopii,
  • prowadzenie działalności edukacyjno – informacyjnej.

   [Przesłano przez: Beata Wiktorowicz]

  Oferta 24

   

  Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
   zamyka konkurs na stanowisko adiunkta w wymiarze ½ etatu
  w Katedrze i Oddziale Klinicznym Perinatologii i Ginekologii Onkologicznej
  Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach
  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
  bez wyłaniania kandydata

  [Przesłano przez: Barbara Zemła]

   

  OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY 

  Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach poszukuje kandydata na stanowisko:
  - Sprzątaczka  
  Miejsce wykonywania pracy:
  - Dział Administracyjno-Gospodarczy w Zabrzu, ul. Jordana 19 41-808 Zabrze
  Rodzaj umowy:
  - umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa
  Wymiar czasu pracy:
  - niepełny wymiar czasu pracy tj. ¾ etatu
  Opis stanowiska pracy :
  - sprzątanie i utrzymywanie czystości pomieszczeń  
  Wymagania:
  - wykształcenie minimum zawodowe.


  [Przesłano przez: Anna Frąc]

  Oferta 22

  OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY 

  Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach poszukuje kandydata na stanowisko:
  - sprzątaczka
  Miejsce wykonywania pracy:
  Zespół Domów Studenckich w Katowicach-Ligocie
  Rodzaj umowy:
  - umowa o pracę na okres zastępstwa
  Wymiar czasu pracy:
  - 2 x pełny etat
  Opis stanowiska pracy:
  - Sprzątanie i utrzymywanie czystości pomieszczeń

  [Przesłano przez: Agnieszka Stolorz]

  Oferta 23

   

   

  Katedra i Oddział Kliniczny Perinatologii i Ginekologii Onkologicznej adiunkt pół etatu
  Katedra i Oddział Klioniczny Perinatologii i Ginekologii Onkologicznej asystent
  Katedra i Zakład Rehabilitacji asystent pół etatu
  Katedra i Klinika Rehabilitacji starszy wykładowca
  Katedra i Klinika Rehabilitacji wykładowca.
  Klinika Chorób Wewnetrznych i Metabolicznych Katedry Chorób Wewnętrznych asystent
  Klinika Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych Katedry Chorób Wewnętrznych starszy wykładowca
  Klinika Elektrokardiologii i Niewydolności Serca adiunkt
  Klinika Elektrokardiologii i Niewydolności Serca asystent II
  Klinika Elektrokardiologii i Niewydolności Serca asystent pół etatu
  Klinika Elektrokardiologii i Niewydolności Serca asystent pół etatu I
  Klinika Geriatrii Katedry Chorób Wewnętrznych asystent
  Klinika Neurologii Katedry Neurologii adiunkt
  Klinika Neurologii Katedry Neurologii wykładowca pół etatu
  Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Urazów Wielonarządowych asystent
  Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Urazów Wielonarządowych wykładowca
  Oddział Kliniczny Pediatrii Katedry Pediatrii starszy wykładowca
  Oddział Kliniczny Pediatrii Katedry Pediatrii wykładowca
  Zakład Anatomii Katedry Nauk Podstawowych asystent cały etat
  Zakład Anatomii Katedry Nauk Podstawowych asystent pół etatu
  Zakład Anestezjologii i Intensywnej Opieki Pielęgniarskiej Kat. Anestezjologii i Intensywnej Terapii wykładowca
  Zakład Balneoklimatologii i Odnowy Biologicznej Katedy Fizjotrerapii asystent
  Zakład Balneoklimatologii i Odnowy Biologicznej Katedy Fizjotrerapii wykładowca
  Zakład Filozofii i Bioetyki Katedry Nauk Społecznych i Humanistycznych wykładowca
  Zakład Fizjoterapii Katedy Fizjotrerapii wykładowca
  Zakład Gerontologii i Pielęgniarstwa Geriatrycznego Katedry Pielęgniarstwa wykładowca
  Zakład Kinezjologii Katedy Fizjotrerapii wykładowca
  Zakład Kinezyterapii i Metod Specjalnych Katedry Fizjoterapii wykładowca
  Zakład Medycyny Fizykalnej Katedy Fizjotrerapii wykładowca
  Zakład Medycyny i Opieki Paliatywnej Katedry Pielęgniarstwa wykładowca
  Zakład Medycyny Sportowej i Fizjologii Wysiłku Fizycznego Katedry Fizjoterapii starszy wykładowca
  Zakład Medycyny Sportowej i Fizjologii Wysiłku Fizycznego Katedy Fizjotrerapii wykładowca
  Zakład Patologii Ciąży Katedry Zdrowia Kobiety asystent
  Zakład Patologii Ciąży Katedry Zdrowia Kobiety wykładowca
  Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego Kat.Ch. Ogólnej, Kolorekt. i Urazów Wielonarz. starszy wykładowca

  Zakład Pielęgniarstwa i Społecznych Problemów Medycznych Katedry Pielęgniarstwa wykładowca
  Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego i Psychiatrycznego Katedry Neurologii starszy wykładowca
  Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego i Psychiatrycznego Katedry Neurologii wykładowca
  Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego Katedry Pediatrii wykładowca
  Zakład Profilaktyki Chorób Kobiecych Katedry Zdrowia Kobiety wykładowca
  Zakład Promocji Zdrowia i Pielęgniarstwa Środowiskowego Kat. Pielęgniarstwa starszy wykładowca
  Zakład Promocjo Zdrowia i Pielęgniarstwa Środowiskowego Kat. Pielęgniarstwa wykładowca
  Zakład Propedeutyki Chirurgii Kat. Ch. Ogólnej, Kolorekt. i Urazów Wielonarz. asystent
  Zakład Propedeutyki Pielęgniarstwa Katedry Pielęgniarstwa asystent
  Zakład Propedeutyki Pielęgniarstwa Katedry Pielęgniarstwa wykładowca
  Zakład Propedeutyki Położnictwa Katedry Zdrowia Kobiety wykładowca
  Zakład Psychologii Katedry Nauk Społecznych i Humanistycznych asystent
  Zakład Psychologii Katedry Nauk Społecznych i Humanistycznych wykładowca
  Zakład Rehabilitacji Leczniczej Katedry Fizjoterapii asystent

   


  [Przesłano przez: Barbara Zemła]

  Konkursy WNoZ

   

  Katedra i Zakład Biofarmacji - adiunkt
  Katedra i Zakład Biofarmacji- asystent
  Katedra i Zakład Biofizyki - starszy wykładowca
  Katedra i Zakład Chemii i Analizy Leków - asystent
  Katedra i Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej - adiunkt
  Katedra i Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej - starszy wykładowca
  Katedra i Zakład Chemii Organicznej - adiunkt
  Katedra i Zakład Farmacji Fizycznej - asystent
  Katedra i Zakład Farmakologii - asystent
  Katedra i Zakład Genetyki Medycznej - adiunkt
  Katedra i Zakład Immunologii i Serologii - 2 stanowiska asystenta
  Katedra i Zakład Patologii - adiunkt
  Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku - adiunkt
  Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku - starszy wykładowca
  Zakład Analizy Instrumentalnej Katedry Analizy Instrumentalnej - asystent
  Zakład Chemii Analitycznej Katedry Chemii Ogólnej i Analitycznej - adiunkt
  Zakład Farmacji Aptecznej - 3 stanowiska asystenta
  Zakład Statystyki Katedry Analizy Instrumentalnej - asystent


  [Przesłano przez: Ewelina Mazur]

  Konkursy WFzOML

   

  I Kat i Kl. Kardiologii-1 asystent 1_2etatu
  I Kat i Kl. Kardiologii-2 asystent
  I Kat. i Klin. Kardiologii. -adiunkt
  I Kat. i Klin. Kardiologii. -drugie stanowisko adiunkt
  Kat. i Klin. Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transpl. - asystent
  Kat. i Klin. Chirurgii Ogólnej, Naczyń, Angiologii i Flebologii-asystent
  Kat. i Klin. Chorób Wew. i Chem Onkolog-2 asystent
  Kat. i Klin. Chorób Wewnęt., Reumatologii i Immun. Klinicznej asystent
  Kat. i Klin. Dermatologii- asystent
  Kat. i Klin. Hematologii i Transpl. Szpiku- asystent
  Kat. i Klin. Kariochirurgii - 1 asystent
  Kat. i Klin. Laryngologii-2 asystent 1_2etatu
  Kat. i Klin. Nefrologii, Transpl. i Chorób Wewnętrznych 3 asystent
  Kat. i Klin. Nefrologii, Transplant. i Chorób Wewnętrznych- adiunkt
  Kat. i Klin. Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu-2 asystent
  Kat. i Zakł. Medycyny Ratunkowej _ starszy wykładowca
  Kat. i Zakł. Medycyny Ratunkowej _ wykładowca
  Kat. i Zakł. Medycyny Ratunkowej- asystent
  Kat. Kardiologii i Chorób Strukturalnych Serca III Kat.Kardiol. -adiunkt 1_2etatu
  Kat. Kardiologii i Chorób Strukturalnych Serca III Kat.Kardiol. drugie stanowisko -adiunkt 1_2 etatu
  Katedra i Klinika Chirurgii Przewodu Pokarmowego - asystent
  Katedra i Klinika Gastroenterologii i Hepatologii - asystent 2 stanow.
  Katedra i Klinika Gastroenterologii i Hepatologii - starszy wykładowca
  Katedra i Klinika Kardiologii Dziecięcej - asystent
  Katedra i Klinika Neurochirurgii - asystent
  Katedra i Klinika Neurologii Dziecięcej - asystent 2 stanow.
  Katedra i Klinika Neurologii Dziecięcej - starszy wykładowca
  Katedra i Klinika Pediatrii i Endokrynologii Dziecięcej - asystent
  Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej - adiunkt
  Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej - wykładowca
  Katedra i Zakład Biochemii - asystent
  Katedra i Zakład Biochemii - st wykładowca 2 stanow.
  Katedra i Zakład Epidemiologii - asystent
  Katedra i Zakład Fizjologii - adiunkt
  Katedra i Zakład Fizjologii - asystent
  Katedra i Zakład Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej - asystent
  Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej - adiunkt
  Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej - asystent
  Klin. Psychiatrii i Psychoterapii Kat. Psych. i Psych.- asystent
  Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii - asystent 0,5 et.
  Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii - st wykładowca
  Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Katedry anestezjologii i Intensywnej Terapii - wykładowca 0,5 et.
  Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej Katedry Chirurgii Dziecięcej - adiunkt
  Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej Katedry Chirurgii Dziecięcej - asystent
  Klinika Diabetologii Dziecięcej Katedry Pediatrii - asystent
  Klinika Ginekologii i Położnictwa Katedry Ginekologii i Położnictwa - asystent 3 stanow.
  Klinika Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka - asystent 2 stanow. 0,5 etatu
  Klinika Neonatologii Katedry Ginekologii i Położnictwa - adiunkt
  Klinika Neurologii Katedry Neurologii - asystent 2 stanow.
  Klinika Okulistyki Dziecięcej Katedry Okulistyki - asystent
  Klinika Pediatrii Katedry Pediatrii - asystent 2 stanow.
  Klinika Pediatrii Katedry Pediatrii - asystent 3 stanow. 0,5 etatu.
  Klinka Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii - asystent
  Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych starszy wykładowca
  Oddział Kliniczny Psych. i Psychot. Kat. Psych. i Psych.- asystent
  Oddział Kliniczny Psych. i Psychot. Kat. Psych. i Psych.- drugie st. asystent
  Zakład Biologii Molekularnej Katedry Biologii Molekularnej i Genetyki - asystent
  Zakład Cytofizjologii Katedry Histologii i Embriologii - asystent 2 stanow.
  Zakład Farmakologii Katedry Farmakologii - asystent
  Zakład Farmakologii Katedry Farmakologii - st wykładowca
  Zakład Genetyki Klinicznej Katedry Biologii Molekularnej i Genetyki - adiunkt 0,5 etatu
  Zakład Genetyki Klinicznej Katedry Biologii Molekularnej i Genetyki - asystent
  Zakład Patofizjologii Katedry Patofizjologii - asystent
  Zakład Promocji Zdrowia i Leczenia Otyłości Katedry Patofizjologii - adiunkt
  Zakład Radiodiagnostyki i Radiologii Zabiegowej Katedry Radiologii i Medycyny Nulearnej - asystent


  [Przesłano przez: Ewa Wola, Zuzanna Pilszek]

  Konkursy WLK 


  Kwestionariusz osobowy dla osoby  ubiegającej się o zatrudnienie

  Oświadczenie art 109
  Oświadczenie art 118 nepotyzm

  Oświadzczenie - podstawowe miejsce pracy

  Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych- oświadczenie kandydat-postępowanie konkursowe nauczyciel

  II Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii-adiunkt
  II Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii-asystent
  II Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii-wykładowca
  III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii-adiunkt
  Kat. i Klinika Chorób Wewnętrznych, Alergologii i Immunologii Klinicznej - adiunkt
  Kat. i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej-drugi asystent
  Kat. i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej-pierwszy asystent
  Kat. i Oddział Klin. Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej-adiunkt
  Kat. i Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Bariatrycznej i Medycyny Ratunkowej-2xasystent
  Kat. i Oddział Kliniczny Chorób Wew., Dermatologii i Alergologii-starszy wykładowca
  Kat. i Oddział Kliniczny Otorynolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej -adiunkt
  Kat. i Odział Kliniczny Chorób Wew., Dermatologii i Alergologii - 2xasystent
  Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej -asystent
  Katedra i Klinika Chorob Płuc i Grużlicy - drugie stanowisko asystenta
  Katedra i Klinika Neurologii -3xasystent
  Katedra i Klinika Pediatrii-adiunkt
  Katedra i Oddz. Kliniczn. Chir.Ogóln. i Endokrynolog.-starszy wykładowca
  Katedra i Oddz. Kliniczny Chorób Zakaźnych i Hepatologii - asystent
  Katedra i Oddz. Kliniczny Chorób Zakaźnych i Hepatologii - drugie stanow. asystenta
  Katedra i Oddz. Kliniczny Ginekologi, Położn. i Ginekolog. Onkolog.-adiunkt
  Katedra i Oddz. Kliniczny Ginekologii, Położn. i Ginekolog. Onkolog.-asystent
  Katedra i Oddz. Kliniczny Ginekologii, Położn. i Ginekolog. Onkolog.-asystent pół etatu
  Katedra i Oddział Kliniczny Psychiatrii -asystent
  Katedra i Oddział Kliniczny Psychiatrii -drugie stanowisko asystenta
  Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograf. - adiunkt
  Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograf.-starszy wykładowca
  Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograf.-wykładowca
  Katedra i Zakład Biochemii -asystent
  Katedra i Zakład Biofizyki-asystent
  Katedra i Zakład Biofizyki-starszy wykładowca
  Katedra i Zakład Biologii Medycznej i Molekularnej -adiunkt
  Katedra i Zakład Biologii Medycznej i Molekularnej -asystent
  Katedra i Zakład Dysfunkcji Narządu Żucia - stanowisko asystenta
  Katedra i Zakład Dysfunkcji Narządu Żucia - stanowisko wykładowcy
  Katedra i Zakład Farmakologii-adiunkt
  Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii-adiunkt
  Katedra i Zakład Ortodoncji - stanowisko wykładowcy
  Katedra i Zakład Ortodoncji- 2 stanowiska asystenta
  Katedra i Zakład Patomorfologii - dwa stanow. asystenta pół etatu
  Katedra i Zakład Patomorfologii -asystent
  Katedra i Zakład Patomorfologii-starszy wykładowca
  Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego - 2 stanowiska wykładowcy
  Klinika Enokryn. i Nowotw. Neuroendokryn.- 2 stanow. asystenta pół etatu
  Klinika Onkologii Katedry Onkologii i Radioterapii-asystent
  Oddział Kliniczny Kardioanestezji i Intensywnej Terapii-2x asystent-1-2 etatu
  Zakład Chirurgii Stomatologicznej Katedry Chir. Czasz.-Szczęk.-Twarz. i Chir. Stom. - 3 stanowiska wykładowcy
  Zakład Protetyki Stomatologicznej Katedry Protetyki i Materiałoznawstwa Stomatologicznego - stanowisko asystenta
  Zakład Protetyki Stomatologicznej Katedry Protetyki i Materiałoznawstwa Stomatologicznego - stanowisko wykładowcy
  Zakład Protetyki Stomatologicznej Katedry Protetyki i Materiałoznawstwa Stomatologicznego - starszy wykładowca
  Zakład Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją Katedry Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją - stanowisko wykładowcy

  Zakład Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej Kat. Chir. Czaszk.-Szczęk.-Twarz. i Chir. Stomat. - stanowisko asystenta
  Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Kat. Chir. Czaszk.-Szczęk.-Twarz. i Chir. Stomat. - 3 stanowiska ASYSTENTA


  [Przesłano przez: Katarzyna Mika]

  Konkursy WLZ

  Zakład Zdrowia Środowiskowego Katedry Zdrowia Środowiskowego - 2 stanowiska adiunkta
  Zakład Zdrowia Publicznego - stanowisko aystenta
  Zakład Środowskowych Czynników Ryzyka Zdrowia Katedry Zdrowia Środowiskowego - stanowisko aystenta
  Zakład Promocji Zdrowia Katedry Dietetyki - stanowisko wykładowcy
  Zakład Profilaktyki Chorób Żywieniowozależnych - stanowisko aystenta
  Zakład Medycyny Społecznej i Profilaktyki - stanowisko aystenta
  Zakład Ekonomiki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia - dwa stanowiska aystenta


  [Przesłano przez: Amelia Rydel]

  Konkursy WZP 

   

  OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY 

  Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach poszukuje kandydata na stanowisko:
  - Sprzątaczka  
  Miejsce wykonywania pracy:
  - Zespół Domów Studenckich w Zabrzu-Rokitnicy, ul. Jordana 19 41-808 Zabrze
  Rodzaj umowy:
  - umowa o pracę na 3 –miesięczny okres próbny na następnie na czas określony
  Wymiar czasu pracy:
  - pełny wymiar czasu pracy
  Opis stanowiska pracy :
  - sprzątanie i utrzymywanie czystości pomieszczeń  
  Wymagania:
  - wykształcenie minimum zawodowe.

   
  [Przesłano przez: Anna Frąc]

  Oferta 21

   

  image
   

  Wydział Lekarski z OLD - Zabrze

  Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
  image
   

  Wydział Lekarski - Katowice

  Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
  image
   

  Wydział Farmaceutyczny

  Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
  image
   

  Wydział Nauk o Zdrowiu

  Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe
  image
   

  Wydział Zdrowia Publicznego

  Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

  Fundusze Europejskie

  Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

  SUM © 2016-2018

   

   

   

  logo sum bottom

  ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
  ul. Poniatowskiego 15
  40-055 Katowice
  tel. 32 208 3600
  NIP: 634-000-53-01
  REGON: 000289035

  Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
  Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.