Logo BIP Logo projekt�w EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Kandydat

Biznes

Kontakt

En / Ru

Ustawa 2.0

Szukaj

Informacja dotycząca danych osobowych. Informuję, że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 1. Administratorem Danych Osobowych, jest Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  - ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice, tel. 32 208 3600, NIP: 634-000-53-01, REGON: 000289035;
 2. Aktualne dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych dostępne są pod numerem tel. 32 208 3600 lub na stronie internetowej sum.edu.pl oraz iod.sum.edu.pl;
 3. Dane osobowe przetwarza się w celu  rozpatrzenia aplikacji kandydata na wolne stanowisko pracy w procesie rekrutacji  na podstawie art. 221 Kodeksu pracy,
 4. Odbiorcami danych osobowych są merytorycznie odpowiedzialni pracownicy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach posiadający upoważnienie do przetwarzania danych osobowych oraz organy publiczne, które zwrócą się z prawnie uzasadnionym wnioskiem o udostepnienie danych osobowych.
 5. Przekazanie danych osobowych przez SUM do Państwa trzeciego zostanie Pani/Pan poprzedzone wnioskiem o wyrażenie zgody we wnioskowanym zakresie.
 6. Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższym niż jest to niezbędne w procesie rekrutacji;
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych;
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego;
 10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, warunkiem niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi rozpatrzenie aplikacji kandydata na wolne stanowisko pracy;
 11. W przypadku przetwarzania podanych danych osobowych nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

W przypadku niedostatecznego zrozumienia znaczenia ww. treści możliwe jest uzyskanie informacji poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, którego dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej http://iod.sum.edu.pl oraz pod numerem tel. 32 208 3600.Katowice, 16.04.2021

Oferta Pracy Nr 13/2021

 

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY

 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach poszukuje kandydata na stanowisko:

 • pracownik gospodarczy

 

Miejsce wykonywania pracy:

 • Dom Studenta w Sosnowcu

 

Rodzaj umowy:

 • umowa o pracę na czas określony - zastępstwo

 

Wymiar czasu pracy:

 • niepełny wymiar czasu pracy, tj. ¾ etatu

 

Opis stanowiska pracy :

 • utrzymywanie porządku wokół budynku,
 • utrzymywanie w ciągłej sprawności (urządzeń wod-kan, grzejników co., itp.),
 • dokonywanie na bieżąco napraw mebli, okien i drzwi,
 • dokonywanie napraw wszystkich punktów świetlnych w pokojach studenckich.

 

Wymagania:

 • minimum wykształcenie zawodowe,
 • doświadczenie w zakresie prac hydraulicznych i ślusarskich,
 • uprawnienia elektryczne do 1 kV.

Wymagane dokumenty:

 • CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych*
 • Oświadczenie RODO – kandydat (w załączeniu)

* Oferty wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy składać do Działu ds. Pracowniczych i Socjalnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 30 kwietnia 2021 r.

POBIERZ

[Przesłano przez: Beata Wiktorowicz] 

Katowice, 09.04.2021 r.

Oferta Pracy Nr  12 /2021

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach poszukuje kandydata na stanowisko:

- KONSERWEATOR - ELEKTRYK

Miejsce wykonywania pracy:

- Dział Eksploatacji Technicznej i Remontów w Zabrzu,

- ul.  Jordana 19, 41-808 Zabrze,

Rodzaj umowy:

- umowa o pracę na okres próbny z możliwością przedłużenia

Wymiar czasu pracy:

- pełny wymiar czasu pracy

Opis stanowiska pracy :

 • Wymiana zużytych elementów osprzętu i oświetlenia elektrycznego oraz zabezpieczeń,
 • Usuwanie awarii urządzeń i instalacji elektrycznych - zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej
 • Utrzymanie w należytym stanie technicznym instalacji elektrycznych i urządzeń odbiorczych
 • Naprawy sprzętu AGD, urządzeń gastronomicznych, wentylacji mechanicznej
 • Konserwacje i naprawy oświetlenia zewnętrznego
 • drobne naprawy i konserwacje infrastruktury technicznej, w tym prace ogólnobudowlane
 • prowadzenie i aktualizowanie rejestrów związanych z wykonywanymi pracami
 • Współpraca z jednostkami organizacyjnymi Uczelni

Wymagania:

 • wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne: w kierunkach elektryk, elektromonter

Oczekiwania:

 • Doświadczenie w konserwacji infrastruktury elektrycznej budynku i urządzeń odbiorczych, prac konserwacyjnych i remontowych, przeglądach i pomiarach, usuwaniu awarii urządzeń i instalacji elektrycznych
 • Umiejętność podłączania instalacji elektrycznych w budownictwie mieszkaniowym
 • Umiejętność czytania rysunku technicznego, schematów elektrycznych - mile widziana
 • Świadectwo kwalifikacyjne SEP do 1kV eksploatacyjne
 • Świadectwo kwalifikacyjne SEP powyżej 1kV eksploatacyjne - mile widziane
 • Brak przeciwskazań do pracy powyżej 3m
 • Dokładność, odpowiedzialność, komunikatywność.
 • Dobra organizacja czasu pracy, umiejętność pracy w zespole, a także samodzielność i umiejętność pracy pod presją czasu

Wymagane dokumenty:

- CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych*

- Oświadczenie RODO – kandydat (w załączeniu)

* Oferty wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy składać do Działu ds. Pracowniczych i Socjalnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 09 maja 2021 r.

Oświadczenie

Przyjmuję do wiadomości poniższe informacje wynikające z obowiązku informacyjnego zgodnie
z art. 13 Rozporządzenia RODO:

 1. Administratorem Danych Osobowych, jest Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  - ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice, tel. 32 208 3600, NIP: 634-000-53-01, REGON: 000289035;
 2. Aktualne dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych dostępne są pod numerem tel. 32 208 3600 lub na stronie internetowej sum.edu.pl oraz iod.sum.edu.pl;
 3. Dane osobowe przetwarza się w celu  rozpatrzenia aplikacji kandydata na wolne stanowisko pracy
  w procesie rekrutacji  na podstawie art. 221 Kodeksu pracy,
 4. Odbiorcami danych osobowych są merytorycznie odpowiedzialni pracownicy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach posiadający upoważnienie do przetwarzania danych osobowych oraz organy publiczne, które zwrócą się z prawnie uzasadnionym wnioskiem o udostepnienie danych osobowych.
 5. Przekazanie danych osobowych przez SUM do Państwa trzeciego zostanie Pani/Pan poprzedzone wnioskiem o wyrażenie zgody we wnioskowanym zakresie.
 6. Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższym niż jest to niezbędne w procesie rekrutacji;
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych;
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego;
 10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, warunkiem niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi rozpatrzenie aplikacji kandydata na wolne stanowisko pracy;
 11. W przypadku przetwarzania podanych danych osobowych nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

W przypadku niedostatecznego zrozumienia znaczenia ww. treści możliwe jest uzyskanie informacji poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, którego dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej http://iod.sum.edu.pl oraz pod numerem tel. 32 208 3600.

 

DO POBRANIA

[Przesłano przez: Beata Urbańczyk]

Katowice, 09.04.2021 r.

Oferta Pracy Nr  11 /2021

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach poszukuje kandydata na stanowisko:

- KONSERWEATOR - Ślusarz

Miejsce wykonywania pracy:

Dział Eksploatacji Technicznej i Remontów w Zabrzu,

ul.  Jordana 19, 41-808 Zabrze,

Rodzaj umowy:

umowa o pracę na okres próbny z możliwością przedłużenia

Wymiar czasu pracy:

pełny wymiar czasu pracy

Opis stanowiska pracy :

 • Usuwanie awarii urządzeń i instalacji wod-kan i grzewczych
 • lokalizowanie i usuwanie nieszczelności w instalacjach wod-kan, grzewczych, hydrantowych oraz gazu w tym gazów technicznych,
 • wykonywanie prac konserwacyjnych i remontowych instalacji wod-kan grzewczych, sieci kanalizacyjnej,
 • Montaż i wymiana wodomierzy, obsługa zmiękczaczy wody
 • kontrola i konserwacja separatorów tłuszczu, kanalizacji technologicznej i zbiorników bezodpływowych
 • czyszczenie, udrażniania pionów i poziomów kanalizacyjnych oraz studzienek i przy kanalików, osadników deszczowych, wpustów ulicznych i odpływów,
 • bieżące utrzymanie drożności, szczelności rynien i rur spustowych oraz ich mocowania i połączeń;
 • udział w kontrolach, odbiorach technicznych, asysta przy pracach podmiotów zewnętrznych
 • drobne naprawy i konserwacje infrastruktury technicznej, w tym prace ogólnobudowlane, prace porządkowe
 • prowadzenie i aktualizowanie rejestrów związanych z wykonywanymi pracami
 • raportowanie bieżące i nieprawidłowości
 • Współpraca z jednostkami organizacyjnymi Uczelni
 • Obsługa narzędzi i urządzeń niezbędnych do wykonywanej pracy, kontrola stanu technicznego obsługiwanych urządzeń

Wymagania:

 • Wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne: w kierunkach ślusarz, instalator urządzeń i instalacji sanitarnych lub pokrewne

Oczekiwania:

 • Doświadczenie w pracy przy konserwacji, naprawie i montażu instalacji i urządzeń sanitarnych, wodociągowych, grzewczych w budynkach oraz sieciach kanalizacji, w pracach ślusarskich przy konserwacji i naprawie urządzeń komunalnych i pracach spawalniczych metodami 111 i 311
 • Umiejętność wykonywania instalacji w technologiach skręcanych, zgrzewanych, zaciskanych, lutowanych i spawanych, wykonywania białego montażu, wykonywania drobnych pracach budowlanych
 • Umiejętność naprawy zamków, okuć stolarki drzwiowej i okiennej
 • Umiejętność czytania rysunku technicznego - mile widziana
 • Świadectwo kwalifikacyjne energetyczne w grupie G3 - eksploatacyjne mile widziane
 • Brak przeciwskazań do pracy powyżej 3m
 • dokładność, odpowiedzialność, komunikatywność, zaangażowanie
 • Dobra organizacja czasu pracy, umiejętność pracy w zespole, a także samodzielność i umiejętność pracy pod presją czasu

Wymagane dokumenty:

 • CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych*
 • Oświadczenie RODO – kandydat (w załączeniu)

* Oferty wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy składać do Działu ds. Pracowniczych i Socjalnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 09 maja 2021 r.

Oświadczenie

Przyjmuję do wiadomości poniższe informacje wynikające z obowiązku informacyjnego zgodnie
z art. 13 Rozporządzenia RODO:

 1. Administratorem Danych Osobowych, jest Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  - ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice, tel. 32 208 3600, NIP: 634-000-53-01, REGON: 000289035;
 2. Aktualne dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych dostępne są pod numerem tel. 32 208 3600 lub na stronie internetowej sum.edu.pl oraz iod.sum.edu.pl;
 3. Dane osobowe przetwarza się w celu  rozpatrzenia aplikacji kandydata na wolne stanowisko pracy
  w procesie rekrutacji  na podstawie art. 221 Kodeksu pracy,
 4. Odbiorcami danych osobowych są merytorycznie odpowiedzialni pracownicy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach posiadający upoważnienie do przetwarzania danych osobowych oraz organy publiczne, które zwrócą się z prawnie uzasadnionym wnioskiem o udostepnienie danych osobowych.
 5. Przekazanie danych osobowych przez SUM do Państwa trzeciego zostanie Pani/Pan poprzedzone wnioskiem o wyrażenie zgody we wnioskowanym zakresie.
 6. Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższym niż jest to niezbędne w procesie rekrutacji;
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych;
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego;
 10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, warunkiem niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi rozpatrzenie aplikacji kandydata na wolne stanowisko pracy;
 11. W przypadku przetwarzania podanych danych osobowych nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

W przypadku niedostatecznego zrozumienia znaczenia ww. treści możliwe jest uzyskanie informacji poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, którego dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej http://iod.sum.edu.pl oraz pod numerem tel. 32 208 3600.

 

DO POBRANIA

 

[Przesłano przez: Beata Urbańczyk]

OFERTA PRACY Nr 10 /2021

Miejsce pracy:

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Dział Techniczny
40-055 Katowice ul. Poniatowskiego 15

Rodzaj umowy: umowa o pracę na okres próbny a następnie na czas określony,

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Stanowisko: specjalista

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe techniczne budowlane,
 • bardzo dobra znajomość programu do kosztorysowania Norma PRO i praktyczne jego wykorzystanie do tworzenia kosztorysów inwestorskich,
 • bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office,
 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy.


Oferty wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), prosimy składać do Działu ds. Pracowniczych i Socjalnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 23 kwietnia 2021 r.


Oferta 10/2021

[Przesłano przez: Ewa Drzeżdżon]

 

Informacja o wynikach konkursu
w trybie art. 119 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.)

 

Konkurs na stanowisko: asystenta dydaktycznego

Jednostka organizacyjna zatrudniająca: Katedra i Klinika Rehabilitacji Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Data ogłoszenia konkursu: 03.02.2021 r.

Termin składania ofert : 05.03.2021 r.

Termin rozstrzygnięcia i zamknięcia konkursu: 10.03.2021 r.

Liczba kandydatów: 7

Pozytywnie zaopiniowano kandydata: mgr Edyta Kroczek, mgr Wojciech Kroczek

Uzasadnienie:
Kandydaci mgr Edyta Kroczek, mgr Wojciech Kroczek spełniają wymogi formalne i merytoryczne określone warunkami konkursu. Komisja Konkursowa zarekomendowała Panią mgr Edytę Kroczek i Pana mgr Wojciecha Kroczka do zatrudnienia na stanowisko asystenta dydaktycznego w ww. jednostce organizacyjnej SUM w Katowicach.

 

[Przesłano przez: Małgorzata Zając]

 

Informacja o wynikach konkursu
w trybie art. 119 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.)

 

Konkurs na stanowisko: asystenta dydaktycznego

Jednostka organizacyjna zatrudniająca: Katedra i Klinika Pediatrii i Endokrynologii Dziecięcej Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Data ogłoszenia konkursu: 02.02.2021 r.

Termin składania ofert : 04.03.2021 r.

Termin rozstrzygnięcia i zamknięcia konkursu: 16.03.2021 r.

Liczba kandydatów: 1

Pozytywnie zaopiniowano kandydata: dr n. med. Dorota Karbowska

Uzasadnienie:
Pani dr n. med. Dorota Karbowska spełnia wymogi określone warunkami konkursu. Biorąc pod uwagę pozytywny wynik przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Komisja postanowiła rekomendować kandydata do zatrudnienia w ww. jednostce organizacyjnej SUM w Katowicach.

 

[Przesłano przez: Martyna Misztal-Rząca]

 

Informacja o wynikach konkursu
w trybie art. 119 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.)

 

Konkurs na stanowisko: adiunkta badawczo-dydaktycznego

Jednostka organizacyjna zatrudniająca: Klinika Ginekologii i Położnictwa Katedry Ginekologii i Położnictwa Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Data ogłoszenia konkursu: 10.02.2021 r.

Termin składania ofert : 12.03.2021 r.

Termin rozstrzygnięcia i zamknięcia konkursu: 16.03.2021 r.

Liczba kandydatów: 1

Pozytywnie zaopiniowano kandydata: dr n. med. Filip Dąbrowski

Uzasadnienie:
Pan dr n. med. Filip Dąbrowski spełnia wymogi określone warunkami konkursu. Biorąc pod uwagę pozytywny wynik przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Komisja postanowiła rekomendować kandydata do zatrudnienia w ww. jednostce organizacyjnej SUM w Katowicach.

 

[Przesłano przez: Martyna Misztal-Rząca]

 

Informacja o wynikach konkursu
w trybie art. 119 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.)

 

Konkurs na stanowisko: asystenta dydaktycznego

Jednostka organizacyjna zatrudniająca: Klinika Ginekologii i Położnictwa Katedry Ginekologii i Położnictwa Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Data ogłoszenia konkursu: 11.02.2021 r.

Termin składania ofert : 13.03.2021 r.

Termin rozstrzygnięcia i zamknięcia konkursu: 16.03.2021 r.

Liczba kandydatów: 1

Pozytywnie zaopiniowano kandydata: dr n. med. Tomasz Zieliński

Uzasadnienie:
Pan dr n. med. Tomasz Zieliński spełnia wymogi określone warunkami konkursu. Biorąc pod uwagę pozytywny wynik przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Komisja postanowiła rekomendować kandydata do zatrudnienia w ww. jednostce organizacyjnej SUM w Katowicach.

 

[Przesłano przez: Martyna Misztal-Rząca]

 

Informacja o wynikach konkursu
w trybie art. 119 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.)

 

Konkurs na stanowisko: asystenta badawczo-dydaktycznego

Jednostka organizacyjna zatrudniająca: Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Data ogłoszenia konkursu: 25.01.2021 r.

Termin składania ofert : 24.02.2021 r.

Termin rozstrzygnięcia i zamknięcia konkursu: 16.03.2021 r.

Liczba kandydatów: 1

Pozytywnie zaopiniowano kandydata: lek. Michał Pluta

Uzasadnienie:
Pan lek. Michał Pluta spełnia wymogi określone warunkami konkursu. Biorąc pod uwagę pozytywny wynik przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Komisja postanowiła rekomendować kandydata do zatrudnienia w ww. jednostce organizacyjnej SUM w Katowicach.

 

[Przesłano przez: Martyna Misztal-Rząca]

 

Informacja o wynikach konkursu
w trybie art. 119 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.)

 

Konkurs na stanowisko: asystenta badawczo-dydaktycznego

Jednostka organizacyjna zatrudniająca: Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Data ogłoszenia konkursu: 25.01.2021 r.

Termin składania ofert : 24.02.2021 r.

Termin rozstrzygnięcia i zamknięcia konkursu: 16.03.2021 r.

Liczba kandydatów: 1

Pozytywnie zaopiniowano kandydata: lek. Paweł Kosior

Uzasadnienie:
Pan lek. Paweł Kosior spełnia wymogi określone warunkami konkursu. Biorąc pod uwagę pozytywny wynik przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Komisja postanowiła rekomendować kandydata do zatrudnienia w ww. jednostce organizacyjnej SUM w Katowicach.

 

[Przesłano przez: Martyna Misztal-Rząca]

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

ogłasza konkurs na stanowisko asystenta dydaktycznego

w pełnym wymiarze czasu pracy

w Zakładzie Radiodiagnostyki, Radiologii Zabiegowej i Medycyny Nuklearnej

Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 10.04.2021 r.

LINK DO STRONY: http://www.sum.edu.pl  

Wymagania:

do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania art. 113 ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85
z późn zm.).

oraz

 1. posiada dyplom lekarza,
 2. posiada prawo wykonywania zawodu lekarza,
 3. posiada specjalizację z Radiologii i Diagnostyki Obrazowej lub jest w trakcie jej  realizacji,
 4. posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć ze studentami polsko- i anglojęzycznymi.

Wymagane dokumenty:

 

 1. pisemna deklaracja wyrażająca chęć przystąpienia do konkursu, adresowana do Rektora,
 2. podpisane CV z opisem kwalifikacji zawodowych oraz przebiegiem dotychczasowego zatrudnienia (jeżeli dotyczy), wraz z klauzulą dotyczącą wyrażenia zgody
  na przetwarzanie danych osobowych,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe, w szczególności: dyplomu ukończenia studiów wyższych, prawa wykonywania zawodu lekarza, zaświadczenia o uznaniu dyplomu zagranicznego za równoważny z dyplomem polskim (jeżeli dotyczy),
 5. inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (wykaz publikacji z podaną punktacją w skali IF, MNiSW, posiadane certyfikaty itp.).

Wymagane oświadczenia:

 1. oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 2. oświadczenie stwierdzające, że w przypadku wygrania konkursu Śląski Uniwersytet

Medyczny w Katowicach będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy   Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

 1. oświadczenie o:
 2. posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 3. korzystaniu z pełni praw publicznych,
 4. nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

Dokumenty należy składać w języku polskim, w zamkniętej kopercie z adnotacją:

            „Konkurs na stanowisko asystenta dydaktycznego

          w pełnym wymiarze czasu pracy

w Zakładzie  Radiodiagnostyki , Radiologii Zabiegowej i Medycyny Nuklearnej

Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach”

 

osobiście lub drogą pocztową

do dnia  10.04.2021 r. (decyduje data wpływu dokumentów)

w Kancelarii

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,

40-055 Katowice ul. Poniatowskiego 15, pok.  11,  parter

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

tel. kontaktowe: 32 20-83-523, 32 20 83 686.

 

Dokumenty można również przesłać w formie elektronicznej jako
podpisany dokument z wykorzystaniem profilu zaufanego na adres
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
(podpisany dokument to plik PDF pobrany ze strony po wykonaniu podpisu
https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany )

 

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane

Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego
do 2 m-cy od dnia ogłoszenia konkursu

Uczelnia skontaktuje się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Wynik konkursu nie jest równoznaczny z zatrudnieniem kandydata, a stanowi rekomendację   w tym zakresie dla Rektora.

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Informacja o wyniku konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.sum.edu.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w terminie 30 dni po jego zakończeniu (zgodnie z art. 119 pkt 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
 i nauce (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.)

Informacja o wynikach konkursów
w trybie art. 119 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.)

 

Konkurs na stanowisko: asystenta badawczo-dydaktycznego

Jednostka organizacyjna zatrudniająca: Zakład Protetyki Stomatologicznej Katedry Protetyki i Materiałoznawstwa Stomatologicznego Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Data ogłoszenia konkursu: 21.01.2021 r.

Termin składania ofert : 21.01.2021 r.

Termin rozstrzygnięcia i zamknięcia konkursu: 26.02.2021 r.

Ilość kandydatów: 1

Pozytywnie zaopiniowano kandydata: lek. dent. Monika Nitsze-Wierzba

Uzasadnienie:
Kandydatka spełniła wymogi określone warunkami konkursu. Komisja konkursowa po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej rekomenduje Panią lek. dent. Monikę Nitsze-Wierzbę do zatrudnienia w ww. jednostce organizacyjnej SUM w Katowicach.

 

[Przesłano przez: Katarzyna Mika]

 

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia medyczna. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

Deklaracja dostępności

SUM © 2016-2021

 

 

 

logo sum

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.