Informacja o wynikach konkursu
w trybie art. 119 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668)

Konkurs na stanowisko: wykładowca
Jednostka organizacyjna zatrudniająca: Zakład Promocji Zdrowia i Leczenia Otyłości Katedry Patofizjologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Data ogłoszenia konkursu: 29.01.2019 r.
Termin składania ofert : 28.02.2019 r.
Termin rozstrzygnięcia i zamknięcia konkursu: 11.03.2019 r.
Ilość kandydatów: 1
Pozytywnie zaopiniowano kandydata: lek. Pawła Małka
Uzasadnienie: Kandydat lek. Paweł Małek spełniała wymogi formalne i merytoryczne określone warunkami konkursu. Komisja Konkursowa po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej rekomenduje Pana lek. Pawła Małka do zatrudnienia na stanowisko wykładowcy w ww. jednostce organizacyjnej SUM w Katowicach.


Konkurs na stanowisko:
wykładowca
Jednostka organizacyjna zatrudniająca: Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Autoimmunologicznych i Metabolicznych Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Data ogłoszenia konkursu: 29.01.2019 r.
Termin składania ofert : 28.02.2019 r.
Termin rozstrzygnięcia i zamknięcia konkursu: 11.03.2019 r.
Ilość kandydatów: 1
Pozytywnie zaopiniowano kandydata: lek. Agatę Janoską-Gawrońską
Uzasadnienie: Kandydatka lek. Agata Janoska-Gawrońska spełniała wymogi formalne i merytoryczne określone warunkami konkursu. Komisja Konkursowa po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej rekomenduje Panią lek. Agatę Janoską-Gawrońską do zatrudnienia na stanowisko wykładowcy w ww. jednostce organizacyjnej SUM w Katowicach.

Konkurs na stanowisko: asystent
Jednostka organizacyjna zatrudniająca: Katedra i Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Data ogłoszenia konkursu: 29.01.2019 r.
Termin składania ofert : 28.02.2019 r.
Termin rozstrzygnięcia i zamknięcia konkursu: 11.03.2019 r.
Ilość kandydatów: 1
Pozytywnie zaopiniowano kandydata: lek. Adriannę Spałek
Uzasadnienie: Kandydatka lek. Adrianna Spałek spełniała wymogi formalne i merytoryczne określone warunkami konkursu. Komisja Konkursowa po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej rekomenduje Panią lek. Adriannę Spałek do zatrudnienia na stanowisko asystenta w ww. jednostce organizacyjnej SUM w Katowicach.

Konkurs na stanowisko: wykładowca
Jednostka organizacyjna zatrudniająca: Katedra i Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Data ogłoszenia konkursu: 29.01.2019 r.
Termin składania ofert : 28.02.2019 r.
Termin rozstrzygnięcia i zamknięcia konkursu: 11.03.2019 r.
Ilość kandydatów: 1
Pozytywnie zaopiniowano kandydata: lek. Izabelę Noster
Uzasadnienie: Kandydatka lek. Izabela Noster spełniała wymogi formalne i merytoryczne określone warunkami konkursu. Komisja Konkursowa po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej rekomenduje Panią lek. Izabelę Noster do zatrudnienia na stanowisko wykładowcy w ww. jednostce organizacyjnej SUM w Katowicach.

Konkurs na stanowisko: asystent
Jednostka organizacyjna zatrudniająca: Katedra i Klinika Kardiochirurgii Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Data ogłoszenia konkursu: 29.01.2019 r.
Termin składania ofert : 28.02.2019 r.
Termin rozstrzygnięcia i zamknięcia konkursu: 11.03.2019 r.
Ilość kandydatów: 2
Pozytywnie zaopiniowano kandydata: dr n. med. Jarosława Bisa
Uzasadnienie: Do konkursu na jedno stanowisko asystenta zgłosiło się dwoje kandydatów. Kandydaci spełniali wymogi formalne i merytoryczne określone warunkami konkursu. Komisja Konkursowa po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami oraz tajnego głosowania rekomenduje Pana dr n. med. Jarosława Bisa do zatrudnienia na stanowisko asystenta w ww. jednostce organizacyjnej SUM w Katowicach.

[Przesłano przez: Zuzanna Pilszek]