Miejsce pracy:
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Inspektorat ds. Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych
40-055 Katowice ul. Poniatowskiego 15
Rodzaj umowy:
umowa na okres próbny a następnie określony
Wymiar czasu pracy:
½ etatu
Stanowisko:
Główny specjalista
Wymagania niezbędne:
• Wykształcenie wyższe magisterskie lub licencjackie, preferowany kierunek bezpieczeństwo narodowe;
• Dobra znajomość obsługi pakietu MS Office;
• Znajomość ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych i przepisów wydanych na podstawie ustawy;
• Znajomość ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej i przepisów wydanych na podstawie ustawy;
• Znajomość ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym i przepisów wydanych na podstawie ustawy;
• Umiejętność samodzielnej organizacji pracy, systematyczność, skrupulatność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole;


[Przesłano przez: E. Drzeżdżon]

Oferta 10