Informacja o wynikach konkursów
w trybie art. 119 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668)

Konkurs na stanowisko: asystenta
Jednostka organizacyjna zatrudniająca: Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Data ogłoszenia konkursu: 25.01.2019 r.
Termin składania ofert : 24.02.2019 r.
Termin rozstrzygnięcia i zamknięcia konkursu: 26.02.2019 r.
Ilość kandydatów: 2
- mgr Iwona Dylong
- mgr inż. Dorota Hudy
Pozytywnie zaopiniowano kandydata: mgr Iwona Dylong
Uzasadnienie:
Dokumenty kandydata złożone w postępowaniu konkursowym spełniały wymogi formalne i merytoryczne związane z obsadzanym stanowiskiem. W głosowaniu tajnym Pani mgr Iwona Dylong uzyskała 7 głosów pozytywnych. Pani mgr inż. Dorota Hudy nie otrzymała żadnego głosu pozytywnego.

Konkurs na stanowisko: asystenta
Jednostka organizacyjna zatrudniająca: Katedra i Oddział Kliniczny Otorynolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Data ogłoszenia konkursu: 28.11.2018 r.
Termin składania ofert : 28.12.2018 r.
Termin rozstrzygnięcia i zamknięcia konkursu: 26.02.2019 r.
Ilość kandydatów: 1
- dr n. med. Magdalena Marków
Pozytywnie zaopiniowano kandydata: dr n. med. Magdalena Marków
Uzasadnienie:
Dokumenty kandydata złożone w postępowaniu konkursowym spełniały wymogi formalne i merytoryczne związane z obsadzanym stanowiskiem.

Konkurs na stanowisko: asystenta
Jednostka organizacyjna zatrudniająca: Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Data ogłoszenia konkursu: 25.01.2019 r.
Termin składania ofert : 24.02.2019 r.
Termin rozstrzygnięcia i zamknięcia konkursu: 26.02.2019 r.
Ilość kandydatów: 1
- dr n. med. Agnieszka Książek
Pozytywnie zaopiniowano kandydata: dr n. med. Agnieszka Książek
Uzasadnienie:
Dokumenty kandydata złożone w postępowaniu konkursowym spełniały wymogi formalne i merytoryczne związane z obsadzanym stanowiskiem.

Konkurs na stanowisko: asystenta
Jednostka organizacyjna zatrudniająca: Katedra i Klinika Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Data ogłoszenia konkursu: 25.01.2019 r.
Termin składania ofert : 24.02.2019 r.
Termin rozstrzygnięcia i zamknięcia konkursu: 26.02.2019 r.
Ilość kandydatów: 1
- dr n. med. Dominika Wiśniewska-Ulfik
Pozytywnie zaopiniowano kandydata: dr n. med. Dominika Wiśniewska-Ulfik
Uzasadnienie:
Dokumenty kandydata złożone w postępowaniu konkursowym spełniały wymogi formalne
i merytoryczne związane z obsadzanym stanowiskiem.

Konkurs na stanowisko: asystenta
Jednostka organizacyjna zatrudniająca: Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Katedry Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej i Chirurgii Stomatologicznej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Data ogłoszenia konkursu: 31.10.2018 r.
Termin składania ofert : 30.11.2018 r.
Termin rozstrzygnięcia i zamknięcia konkursu: 26.02.2019 r.
Ilość kandydatów: 1
- lek. dent. Łukasz Obszyński
Pozytywnie zaopiniowano kandydata: lek. dent. Łukasz Obszyński
Uzasadnienie:
Dokumenty kandydata złożone w postępowaniu konkursowym spełniały wymogi formalne i merytoryczne związane z obsadzanym stanowiskiem.


[Przesłano przez: Katarzyna Mika]