Dziekan Wydziału Zdrowia Publicznego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
ogłasza konkurs na funkcję kierownika
Zakładu Zdrowia Środowiskowego

 

[Przesłano przez: Elżbieta Grochowska-Niedworok ]

Konkurs