Dziekan Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ogłasza konkurs na funkcję kierownika 

Katedry Toksykologii i Uzależnień
Zakładu Toksykologii i Ochrony Zdrowia w Środowisku Pracy
Katedry Polityki Zdrowia Publicznego
Zakładu Zdrowia Publicznego


[Przesłano przez: Barbara Kozak]