Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach ogłasza konkurs na funkcję kierownika niżej wymienionych jednostek organizacyjnych Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach:

- Katedra Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Urazów Wielonarządowych,
- Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Urazów Wielonarządowych Katedry Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Urazów Wielonarządowych,
- Zakład Pielęgniarstwa w Ginekologii i Położnictwie Katedry Zdrowia Kobiety,
- Zakład Patologii Ciąży Katedry Zdrowia Kobiety,
- Zakład Adaptowanej Aktywności Fizycznej i Sportu Katedry Fizjoterapii,
- Zakład Fizjoterapii Katedry Fizjoterapii,
- Zakład Anestezjologii i Intensywnej Opieki Pielęgniarskiej Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Formularz “wniosku awansowego”

[Przesłano przez: Anna Chomik]