Miejsce pracy: 
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Dział Karier Studenckich i Promocji Uczelni
40-055 Katowice ul. Poniatowskiego
Rodzaj umowy:
umowa na  czas określony
Wymiar czasu pracy:
100 godzin/miesięcznie
Stanowisko:
samodzielny referent ( doradca zawodowy)
Wymagania kwalifikacyjne: 

  • wykształcenie wyższe  -  zarządzanie, prawo, psychologia, doradztwo zawodowe;
  • minimum roczne doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa zawodowego  w ostatnich 5 latach;  poświadczone odpowiednimi dokumentami;
  • aktualna wiedza z zakresu przepisów prawa normujących prowadzenie działalności gospodarczej oraz  podstaw ochrony własności intelektualnej;

[Przesłano przez: Ewa Drzeżdżon]

Oferta 53