Konkurs na stanowisko adiunkta w wymiarze ½ etatu
w Katedrze i Zakładzie Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej
Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

TERMIN SKŁADANIA OFERT:  07.09.2018 r.

 

Konkurs WF

[Przesłano przez: Ewelina Mazur]