Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 zamyka konkurs na stanowisko adiunkta w wymiarze ½ etatu
w Katedrze i Oddziale Klinicznym Perinatologii i Ginekologii Onkologicznej
Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
bez wyłaniania kandydata

[Przesłano przez: Barbara Zemła]