I Kat i Kl. Kardiologii-1 asystent 1_2etatu
I Kat i Kl. Kardiologii-2 asystent
I Kat. i Klin. Kardiologii. -adiunkt
I Kat. i Klin. Kardiologii. -drugie stanowisko adiunkt
Kat. i Klin. Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transpl. - asystent
Kat. i Klin. Chirurgii Ogólnej, Naczyń, Angiologii i Flebologii-asystent
Kat. i Klin. Chorób Wew. i Chem Onkolog-2 asystent
Kat. i Klin. Chorób Wewnęt., Reumatologii i Immun. Klinicznej asystent
Kat. i Klin. Dermatologii- asystent
Kat. i Klin. Hematologii i Transpl. Szpiku- asystent
Kat. i Klin. Kariochirurgii - 1 asystent
Kat. i Klin. Laryngologii-2 asystent 1_2etatu
Kat. i Klin. Nefrologii, Transpl. i Chorób Wewnętrznych 3 asystent
Kat. i Klin. Nefrologii, Transplant. i Chorób Wewnętrznych- adiunkt
Kat. i Klin. Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu-2 asystent
Kat. i Zakł. Medycyny Ratunkowej _ starszy wykładowca
Kat. i Zakł. Medycyny Ratunkowej _ wykładowca
Kat. i Zakł. Medycyny Ratunkowej- asystent
Kat. Kardiologii i Chorób Strukturalnych Serca III Kat.Kardiol. -adiunkt 1_2etatu
Kat. Kardiologii i Chorób Strukturalnych Serca III Kat.Kardiol. drugie stanowisko -adiunkt 1_2 etatu
Katedra i Klinika Chirurgii Przewodu Pokarmowego - asystent
Katedra i Klinika Gastroenterologii i Hepatologii - asystent 2 stanow.
Katedra i Klinika Gastroenterologii i Hepatologii - starszy wykładowca
Katedra i Klinika Kardiologii Dziecięcej - asystent
Katedra i Klinika Neurochirurgii - asystent
Katedra i Klinika Neurologii Dziecięcej - asystent 2 stanow.
Katedra i Klinika Neurologii Dziecięcej - starszy wykładowca
Katedra i Klinika Pediatrii i Endokrynologii Dziecięcej - asystent
Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej - adiunkt
Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej - wykładowca
Katedra i Zakład Biochemii - asystent
Katedra i Zakład Biochemii - st wykładowca 2 stanow.
Katedra i Zakład Epidemiologii - asystent
Katedra i Zakład Fizjologii - adiunkt
Katedra i Zakład Fizjologii - asystent
Katedra i Zakład Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej - asystent
Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej - adiunkt
Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej - asystent
Klin. Psychiatrii i Psychoterapii Kat. Psych. i Psych.- asystent
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii - asystent 0,5 et.
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii - st wykładowca
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Katedry anestezjologii i Intensywnej Terapii - wykładowca 0,5 et.
Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej Katedry Chirurgii Dziecięcej - adiunkt
Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej Katedry Chirurgii Dziecięcej - asystent
Klinika Diabetologii Dziecięcej Katedry Pediatrii - asystent
Klinika Ginekologii i Położnictwa Katedry Ginekologii i Położnictwa - asystent 3 stanow.
Klinika Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka - asystent 2 stanow. 0,5 etatu
Klinika Neonatologii Katedry Ginekologii i Położnictwa - adiunkt
Klinika Neurologii Katedry Neurologii - asystent 2 stanow.
Klinika Okulistyki Dziecięcej Katedry Okulistyki - asystent
Klinika Pediatrii Katedry Pediatrii - asystent 2 stanow.
Klinika Pediatrii Katedry Pediatrii - asystent 3 stanow. 0,5 etatu.
Klinka Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii - asystent
Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych starszy wykładowca
Oddział Kliniczny Psych. i Psychot. Kat. Psych. i Psych.- asystent
Oddział Kliniczny Psych. i Psychot. Kat. Psych. i Psych.- drugie st. asystent
Zakład Biologii Molekularnej Katedry Biologii Molekularnej i Genetyki - asystent
Zakład Cytofizjologii Katedry Histologii i Embriologii - asystent 2 stanow.
Zakład Farmakologii Katedry Farmakologii - asystent
Zakład Farmakologii Katedry Farmakologii - st wykładowca
Zakład Genetyki Klinicznej Katedry Biologii Molekularnej i Genetyki - adiunkt 0,5 etatu
Zakład Genetyki Klinicznej Katedry Biologii Molekularnej i Genetyki - asystent
Zakład Patofizjologii Katedry Patofizjologii - asystent
Zakład Promocji Zdrowia i Leczenia Otyłości Katedry Patofizjologii - adiunkt
Zakład Radiodiagnostyki i Radiologii Zabiegowej Katedry Radiologii i Medycyny Nulearnej - asystent


[Przesłano przez: Ewa Wola, Zuzanna Pilszek]

Konkursy WLK 


Kwestionariusz osobowy dla osoby  ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie art 109
Oświadczenie art 118 nepotyzm

Oświadzczenie - podstawowe miejsce pracy

Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych- oświadczenie kandydat-postępowanie konkursowe nauczyciel