II Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii-adiunkt
II Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii-asystent
II Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii-wykładowca
III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii-adiunkt
Kat. i Klinika Chorób Wewnętrznych, Alergologii i Immunologii Klinicznej - adiunkt
Kat. i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej-drugi asystent
Kat. i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej-pierwszy asystent
Kat. i Oddział Klin. Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej-adiunkt
Kat. i Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Bariatrycznej i Medycyny Ratunkowej-2xasystent
Kat. i Oddział Kliniczny Chorób Wew., Dermatologii i Alergologii-starszy wykładowca
Kat. i Oddział Kliniczny Otorynolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej -adiunkt
Kat. i Odział Kliniczny Chorób Wew., Dermatologii i Alergologii - 2xasystent
Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej -asystent
Katedra i Klinika Chorob Płuc i Grużlicy - drugie stanowisko asystenta
Katedra i Klinika Neurologii -3xasystent
Katedra i Klinika Pediatrii-adiunkt
Katedra i Oddz. Kliniczn. Chir.Ogóln. i Endokrynolog.-starszy wykładowca
Katedra i Oddz. Kliniczny Chorób Zakaźnych i Hepatologii - asystent
Katedra i Oddz. Kliniczny Chorób Zakaźnych i Hepatologii - drugie stanow. asystenta
Katedra i Oddz. Kliniczny Ginekologi, Położn. i Ginekolog. Onkolog.-adiunkt
Katedra i Oddz. Kliniczny Ginekologii, Położn. i Ginekolog. Onkolog.-asystent
Katedra i Oddz. Kliniczny Ginekologii, Położn. i Ginekolog. Onkolog.-asystent pół etatu
Katedra i Oddział Kliniczny Psychiatrii -asystent
Katedra i Oddział Kliniczny Psychiatrii -drugie stanowisko asystenta
Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograf. - adiunkt
Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograf.-starszy wykładowca
Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograf.-wykładowca
Katedra i Zakład Biochemii -asystent
Katedra i Zakład Biofizyki-asystent
Katedra i Zakład Biofizyki-starszy wykładowca
Katedra i Zakład Biologii Medycznej i Molekularnej -adiunkt
Katedra i Zakład Biologii Medycznej i Molekularnej -asystent
Katedra i Zakład Dysfunkcji Narządu Żucia - stanowisko asystenta
Katedra i Zakład Dysfunkcji Narządu Żucia - stanowisko wykładowcy
Katedra i Zakład Farmakologii-adiunkt
Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii-adiunkt
Katedra i Zakład Ortodoncji - stanowisko wykładowcy
Katedra i Zakład Ortodoncji- 2 stanowiska asystenta
Katedra i Zakład Patomorfologii - dwa stanow. asystenta pół etatu
Katedra i Zakład Patomorfologii -asystent
Katedra i Zakład Patomorfologii-starszy wykładowca
Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego - 2 stanowiska wykładowcy
Klinika Enokryn. i Nowotw. Neuroendokryn.- 2 stanow. asystenta pół etatu
Klinika Onkologii Katedry Onkologii i Radioterapii-asystent
Oddział Kliniczny Kardioanestezji i Intensywnej Terapii-2x asystent-1-2 etatu
Zakład Chirurgii Stomatologicznej Katedry Chir. Czasz.-Szczęk.-Twarz. i Chir. Stom. - 3 stanowiska wykładowcy
Zakład Protetyki Stomatologicznej Katedry Protetyki i Materiałoznawstwa Stomatologicznego - stanowisko asystenta
Zakład Protetyki Stomatologicznej Katedry Protetyki i Materiałoznawstwa Stomatologicznego - stanowisko wykładowcy
Zakład Protetyki Stomatologicznej Katedry Protetyki i Materiałoznawstwa Stomatologicznego - starszy wykładowca
Zakład Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją Katedry Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją - stanowisko wykładowcy

Zakład Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej Kat. Chir. Czaszk.-Szczęk.-Twarz. i Chir. Stomat. - stanowisko asystenta
Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Kat. Chir. Czaszk.-Szczęk.-Twarz. i Chir. Stomat. - 3 stanowiska ASYSTENTA


[Przesłano przez: Katarzyna Mika]

Konkursy WLZ