Dziekan Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ogłasza konkurs na funkcję kierownika:

  • Katedry i Zakładu Patomorfologii i Diagnostyki Molekularnej
  • Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii
  • Kliniki Anestezjologii i Intensywne Terapii
  • Kliniki Kardioanestezjologii i Intensywnej Terapii
  • Katedry Chirurgii Dziecięcej
  • Kliniki Otolaryngologii Dziecięcej, Chirurgii Głowy i Szyi
  • Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
  • Zakładu Farmakologii
  • Katedry  i Zakładu fizjologii


[Przesłano przez: Alicja Sigiel]

Konkursy WLK
Zmiany do ogłoszeń