Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ogłasza konkurs na funkcję kierownika:

- Kolegium Kształcenia Podyplomowego
Katedry Biologii Molekularnej - zmiany 04.06.2018
Zakładu Nutrigenomiki i Bromatologii Katedry Biologii Molekularnej - zmiany 04.06.2018
Zakładu Biologii Molekularnej Katedry Biologii Molekularnej - zmiany 04.06.2018


[Przesłano przez: Anna Michalak]