Dziekan Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ogłasza konkurs na funkcję kierownika

- Katedry i Kliniki Laryngologii
Katedry i Kliniki Chirurgii Przewodu Pokarmowego
Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Autoimmunologicznych i Metabolicznych


[Przesłano przez: Alicja Sigiel]