Dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ogłasza konkurs na funkcję kierownika:

Zakładu Patofizjologii Katedry Patofizjologii i Endokrynologii
Zakładu Badania i Leczenia Bólu Katedry Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej
Oddziału Klinicznego Ortopedii
Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Schorzeń Kardiometabolicznych
Kliniki Radioterapii Katedry Onkologii i Radioterapii
Kliniki Endokrynologii i Nowotworów Neuroendokrynnych Katedry Patofizjologii i Endokrynologii
Katedry Patofizjologii i Endokrynologii
Katedry Onkologii i Radioterapii
Katedry i Zakładu Radiologii Lekarskiej i Radiodiagnostyki
Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiochirurgii, Transplantologii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej
Katedry i Oddziału Klinicznego Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej
Katedry i Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej

 

[Przesłano przez: Krystyna Bartkowiak]