OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach poszukuje kandydata na stanowisko:
- samodzielny referent
Miejsce wykonywania pracy:
- Dział Administracyjno-Gospodarczy w Zabrzu,  41-808 Zabrze ul. Jordana 19
Rodzaj umowy:
umowa  na czas określony w celu zastępstwa na czas nieobecności pracownika
Wymiar czasu pracy:
- pełny wymiar czasu pracy
Opis stanowiska pracy :

  • Prace administracyjno-biurowe,
  • Prowadzenie ewidencji, rozliczeń i kontroli faktur za zużycie energii elektrycznej, wody, gazu, wywóz nieczystości, utylizację,
  • Opracowywanie planów w zakresie: zużycia materiałów, zużycia energii, usług transportowych, remontowych, telekomunikacyjnych, pocztowych itp.
  • Opracowywanie planów dyżurów porządkowych oraz kontrolowanie i rozliczanie wykonania.
  • Wystawianie zleceń na konserwacje, przeglądy  i usuwanie usterek technicznych.
  • Wykształcenie min. średnie
  • Bardzo dobra umiejętność pracy z pakietem programów Office (szczególnie Excel)

  • [Przesłano przez: Anna Frąc]

    Oferta 15