Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ogłasza konkurs na stanowisko:

 • Zakład Adaptowanej Aktywności Fizycznej i Sportu Katedry Fizjoterapii - 1 etat wykładowca
 • Zakład Anatomii Katedry Nauk Podstawowych - 1 etat starszego wykładowcy
 • Zakład Anestezjologii i Intensywnej Opieki Pielęgniarskiej Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii - 2 etaty wykładowca
 • Zakład Balneoklimatologii i Odnowy Biologicznej Katedry Fizjoterapii - 1 etat wykładowca
 • Zakład Psychologii Katedry Nauk Społecznych i Humanistycznych - 1 etat asystent
 • Zakład Rehabilitacji Leczniczej Katedry Fizjoterapii - 1 etat wykładowca
 • Klinika Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych Katedry Chorób Wewnętrznych - 1 etat asystent
 • Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Urazów Wielonarządowych Katedry Chir. Og., Kolor. i Ur. Wiel. - 1 etat asystent
 • Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego i Psychiatrycznego Katedry Neurologii - 1 etay wykładowca
 • Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego Katedry Pediatrii -1 etat wykładowca
 • Zakład Promocji Zdrowia i Pielęgniarstwa Środowiskowego Katedry Pielęgniarstwa - 1 etat wykładowca


[Przesłano przez: Edyta Joanna Kunaszewska]

Konkursy WNoZ 22.01.2018r.


Kwestionariusz osobowy dla osoby  ubiegającej się o zatrudnienie
Oświadczenie - art. 118 ust. 7 w związku z art. 135 ust 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r
Oświadczenie - art. 109 ust. 1 ust. Prawo o szkolnictwie wyższym
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
Oświadzczenie - podstawowe miejsce pracy