Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ogłasza konkurs na stanowisko:

  • Anatomia-wykładowca
  • Kat i Zakł Medycyny i Epidem. Środ. -asystent
  • Mikrobiologia i Immunologia-asystent
  • Zakład Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją - Kat. Stom. Zach. z Endod.- 2 x wykładowca
  • II Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii -asystent
  • III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii-asystent
  • Katedra Chorób Wew. Diabetologii i Nefrologii-drugi asystent
  • Katedra Chorób Wew.Diabetologii i Nefrologii-pierwszy asystent
  • Oddział Klin. Wrodzonych Wad Serca i Kard. Dziecięcej- adiunkt


[Przesłano przez: Katarzyna Mika]

Konkursy WLZ 22.01.2018r.


Kwestionariusz osobowy dla osoby  ubiegającej się o zatrudnienie
Oświadczenie - art. 118 ust. 7 w związku z art. 135 ust 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r
Oświadczenie - art. 109 ust. 1 ust. Prawo o szkolnictwie wyższym
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
Oświadzczenie - podstawowe miejsce pracy