Miejsce pracy:
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Dział Karier Studenckich i Promocji Uczelni 40-055 Katowice ul. Poniatowskiego
Rodzaj umowy:
umowa na  czas określony
Wymiar czasu pracy:
½ etatu
Stanowisko:
samodzielny referent ( doradca zawodowy)
Wymagania kwalifikacyjne:
- wykształcenie wyższe  -  zarządzanie, prawo, psychologia, doradztwo zawodowe;
- minimum roczne doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa zawodowego  w ostatnich 5 latach;  poświadczone odpowiednimi dokumentami;
- aktualna wiedza z zakresu przepisów prawa normujących prowadzenie działalności gospodarczej oraz podstaw ochrony własności intelektualnej;

[Przesłano przez: E. Drzeżdżon]

Oferta nr 3