Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ogłasza konkurs na funkcję kierownika

  • Katedry i Zakładu Podstawowych Nauk Biomedycznych


[Przesłano przez: Katarzyna Szafrańska-Przybyła]

Konkurs