Dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ogłasza konkurs na funkcję kierownika

  • Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej


[Przesłano przez: A. Gil]

Konkurs