Miejsce pracy:
Dział Zamówień Publicznych Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice
Rodzaj umowy:
umowa na okres próbny, a następnie na czas określony.
Liczba etatów:              
1
Wymiar czasu pracy:
pełny
Wymagania kwalifikacyjne:

  •           wykształcenie wyższe,
  •           praktyczna znajomość:
  •           wykształcenie kierunkowe (administracja, prawo, logistyka, ekonomia, zarządzanie itp.),
  •           umiejętność pracy pod presją czasu,
  •           umiejętność formułowania wypowiedzi na piśmie,
  •           bardzo dobra organizacja pracy,
  •            sumienność i dokładność,
  •           inicjatywa w działaniu,

- ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych,

- ustawy o finansach publicznych,

poparta minimum dwuletnim doświadczeniem zawodowym w prowadzeniu procedur udzielania zamówień publicznych.

[Przesłano przez: E. Drzeżdzoń]

Oferta nr 35