Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ogłasza konkurs na stanowiska:

  • Katedra i Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej Bariatrycznej i Medycyny Ratunkowej - asystent-IX
  • Klinika Radioterapii Katedry Onkologii i Radioterapii - drugi asystent-IX
  • Klinika Radioterapii Katedry Onkologii i Radioterapii- pierwszy asystent-IX
  • Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej - asystent-IX
  • Katedra i Oddział Kliniczny Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej - wykładowca
  • Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych i Hepatologii - adiunkt


[Przesłano przez: Katarzyna Mika;Joanna Kunaszewska]

Konkursy

 


Kwestionariusz osobowy dla osoby  ubiegającej się o zatrudnienie
Oświadczenie - art. 118 ust. 7 w związku z art. 135 ust 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r
Oświadczenie - art. 109 ust. 1 ust. Prawo o szkolnictwie wyższym
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
Oświadzcenie - podstawowe miejsce pracy